Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Bezbednost i zdravlje na radu

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Zaštita na radu,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika

Vežbaj online: Matematika,

Gradovi: Beograd

Bezbednost i zdravlje na raduBezbednost i zdravlje na radu:

Škola upisuje 55 studenata o trošku budžeta i 10 samofinansirajućih.

Završetkom osnovnih strukovnih studija na Studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu, student stiče opšte sposobnosti i predmetno specifične sposobnosti. 

Student završetkom studija na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu, stiče diplomu sa stručnim nazivom Strukovni inženjer zaštite na radu.

Opšte sposobnosti se ostvaruju u sledećem:

 • stečeno znanje i veštine student, nakon završetka studija, samostalno primenjuje pri rešavanju odgovarajućih zadataka iz struke;
 • samostalno koristi literaturu, standarde i tehničke propise koji se odnose na struku;
 • nastoji da kritičkim prilazom vrši analize postojećih stanja i da, po potrebi, daje predloge za poboljšanje;
 • pripremljen je da razvija komunikacione sposobnosti i ispoljava smisao za timski rad;
 • poseduje sposobnost da nastavi studije;
 • upućen je da ispoljava smisao poštovanja profesionalne etike.

Predmetno specifične sposobnosti se sastoje u sledećem:

 • osposobljenost za poslove: izrade akata o proceni rizika, opštih akata, uputstava i instrukcija i vođenje odgovarajućih evidencija; izrade programa obuke i osposobljavanja zaposlenih; uređivanja radnih mesta i načina rada; izbora sredstava i opreme za ličnu zaštitu, i dr.


Nastavni plan i program za smer - Bezbednost i zdravlje na radu
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog