Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Zaštita na radu, Bezbednost i zdravlje na radu, Zaštita od požara, Zaštita životne sredine (ekologija),

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: -

Gradovi: Beograd

 

Završetkom osnovnih strukovnih studija na ovom studijskom programu student stiče opšte sposobnosti i predmetno specifične sposobnosti. Polaže se 2 modula:

 •  M1 – ZAŠTITA OD POŽARA I SPASAVANJE
 •  M2 – BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU 

Škola upisuje 45 studenata.

Student završetkom studija na jednom od modula studijskog programa stiče diplomu sa stručnim nazivom Strukovni inženjer zaštite, uz naznaku u dodatku diplomi koji je modul student završio (Zaštita od požara i spasavanje ili Bezbednost i zdravlje na radu). Pogledajte nastavni plan.

 • Opšte sposobnosti koje student stiče savladavanjem studijskog programa sastoje se u sledećem:
 • U stanju je da stečeno znanje i veštine primenjuje u praksi;
 • U stanju je da stečeno znanje i veštine primenjuje u timskom radu pri rešavanju
 • složenijih problema iz struke;
 • U stanju je da razvija kritičko i samokritičko mišljenje i pristupe;
 • Ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja;
 • Vršenje analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica;
 • Razvijanje komunikacione sposobnosti i profesionalne etičnosti.

Predmetno specifične sposobnosti (razumevanje i rešavanje konkretnih zadataka uz kritički osvrt na slične zadatke i rešenja, uz primenu literature i standarda i informaciono-komunikacionih tehnologija i dr.) sastoje se u izvršenju poslova u skladu sa stečenim kompetencijama, koje ujedno čine profesionalni status studenta, i to:

 • osposobljenost za poslove: izrada glavnih projekata i planova za zaštitu od požara; utvrđivanje uzroka požara; projektovanje i održavanje protivpožarnih sistema; nadzor u sistemima zaštite od požara i vanrednim situacijama; analize i upravljanje rizikom od požara i katastrofalnih događaja; izrada planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (za modul M1).
 • osposobljenost za poslove: pregled i provera opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline; analiza i upravljanje rizikom; upravljanje dokumentima; utvrđivanje uzroka povreda na radu; učešće u procesu projektovanja, proizvodnje, korišćenja i održavanja mašina/instalacija, građevinskih objekata i tehnoloških procesa sa aspekta bezbednosti; sprovođenje ergonomskih analiza (za modul M2).
   
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog