Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

TEHNIKUM TAURUNUM VIŠSS objavljuje KONKURS za prijem studenata u drugom upisnom roku na:

TEHNIKUM TAURUNUM – Visoka inženjerska škola strukovnih studija (u daljem tekstu: VIŠSS), na osnovu akreditacije, na prvu godinu studija u septembarskom roku može upisati studente na sledeće studijske programe:   

Za drugi upisni rok ostalo je slobodnih mesta na teret budžeta 156, a za samofinansiranje ostalo je 46 mesta.
Pravo upisa imaju lica sa završenom gimnazijom ili odgovarajućom srednjom stručnom školom u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Drugi konkursni rok

 • Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima podnose se 02. i 03. septembar od 10:30 do 13:30 časova.
 • Lista prijavljenih kandidata i raspored po salama za polaganje ispita za proveru znanja (prijemnog ispita) biće oglašeni u VIŠSS i na internet stranici VIŠSS, dana 05.septembar 2019.godine u 14:00 časova.
 • Ispit za proveru znanja (prijemni ispit) iz matematike polaže se 06. septembar 2019. godine od 10:30 časova (na prijemni ispit obavezno poneti ličnu kartu ili pasoš).
 • Preliminarna rang lista kandidata objaviće se 09. septembar 2019. godine u 12:00 časova i istog dana kandidati imaju pravo uvida u svoje zadatke i razgovar sa članovima Komisije u periodu od 15:00 do 16:00 časova.
 • Konačna rang lista kandidata objaviće se narednog dana, 10.septembar 2019. god. u 10:00 časova.
 • Upis primljenih kandidata obaviće se 10, 11. i 12. septembra 2019.godine od 10:30 do 13:30 časova.

 

Opšti uslovi upisa

Pravo konkurisanja imaju lica sa završenom gimnazijom ili odgovarajućom srednjom stručnom školom u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju. 

Svi kandidati polažu prijemni ispit iz Matematike. Prijemni ispit traje dva sata i radi se bez korišćenja literature.

Kandidati za prijemni ispit treba sa sobom da ponesu ličnu kartu ili pasoš, da poseduju pribor za pisanje i da budu u predviđenoj prostoriji 30 minuta pre početka prijemnog ispita. Dežurni nastavnici na ispitu raspoređuju kandidate na mesta za rad i dele im zadatke i papir na kome će raditi zadatke.

 

Podnošenje dokumenata

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavu na konkurs (koja se preuzima u skriptarnici VIŠSS) predaju fotokopije dokumenta i to:

 • Svedočanstva svih razreda srednje škole;
 • Diplomu o položenom završnom (maturskom) ispitu;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita (original uplatnice).

Za sva dokumenta koja se podnose u fotokopiji, donosi se original na uvid.

 

Upis

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa:

 1. original srednjoškolskih dokumenata (svedočanstva i diploma);
 2. original izvoda iz matične knjige rođenih;
 3. dva popunjena ŠV-20 obrasca (obrasci se preuzimaju u Skriptarnici Škole);
 4. studentska knjižica (indeks- preuzima se iz skriptarnice)
 5. dve fotografije 3,5 h 4,5 cm;
 6. popunjen anketni list (preuzima se u skriptarnici Škole);
 7. za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine (uplatnica)

Napomena: Studenti koji plaćaju školarinu, istu mogu platiti jednokratno, ili u dve jednake rate od kojih se prva plaća prilikom upisa, a druga najkasnije do početka drugog semestra.

Ukoliko bude slobodnih mesta VIŠSS će primiti i kandidate koji su položili prijemni ispit iz matematike na drugim odgovarajućim visokoškolskim ustanovama. Komisija priznaje broj bodova osvojenih na tim ustanovama i na osnovu njih vrši rangiranje do popune mesta. 

Ako se izabrani kandidati ne upišu u predviđenom roku, VIŠSS će narednog dana, po isteku tog roka, upisati umesto njih odgovarajući broj drugih kandidata prema redosledu na rang listi. 

 

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 4.000 dinara. 

Školarina za studente koji plaćaju studije odjednom iznosi 60.000 dinara, dok za studente koji studije plaćaju u ratama školarina iznosi 65.000 dinara.

Školarina za studente – strane državljane iznosi 1.200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Kompletan cenovnik pogledajte ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog