Preuzmi Maturang aplikacijuStudentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2019/2020 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

TEHNIKUM TAURUNUM – Visoka inženjerska škola strukovnih studija (u daljem tekstu: VIŠSS), na osnovu akreditacije, na prvu godinu studija može upisati studente (ukupno 270 studenata o trošku budžeta i 50 studenata koji plaćaju školarinu) na sledeće studijske programe: 

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Za drugi upisni rok ostalo je slobodnih mesta na teret budžeta 168 a za sufinansiranje ostalo je 50 mesta.
Pravo upisa imaju lica sa završenom gimnazijom ili odgovarajućom srednjom stručnom školom u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Prvi konkursni rok

 • Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima podnose se 25., 26., 27. i 28. juna 2018. godine od 10:30 do 13:30 časova.
 • Lista prijavljenih kandidata i raspored po salama za polaganje ispita za proveru znanja (prijemnog ispita) biće oglašeni u VIŠSS i na internet stranici VIŠSS, dana 02. jula 2018. godine u 14:00 časova.
 • Ispit za proveru znanja (prijemni ispit) iz matematike polaže se 03. jula 2018. godine od 10:30 časova (na prijemni ispit obavezno poneti ličnu kartu ili pasoš).
 • Preliminarna rang lista kandidata objaviće se 05. jula 2018. godine u 12:00 časova i istog dana kandidati imaju pravo uvida u svoje zadatke i razgovar sa članovima Komisije u periodu od 15:00 do 16:00 časova.
 • Konačna rang lista kandidata objaviće se narednog dana, 06. jula 2018. god. u 10:00 časova.
 • Upis primljenih kandidata obaviće se 06., 09., 10., 11. i 12. jula 2018. godine od 10:30 do 13:30 časova.

 

Opšti uslovi upisa

Pravo konkurisanja imaju lica sa završenom gimnazijom ili odgovarajućom srednjom stručnom školom u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju. 

Svi kandidati polažu prijemni ispit iz Matematike. Prijemni ispit traje dva sata i radi se bez korišćenja literature.

Kandidati za prijemni ispit treba sa sobom da ponesu ličnu kartu ili pasoš, da poseduju pribor za pisanje i da budu u predviđenoj prostoriji 30 minuta pre početka prijemnog ispita. Dežurni nastavnici na ispitu raspoređuju kandidate na mesta za rad i dele im zadatke i papir na kome će raditi zadatke.

 

Podnošenje dokumenata

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavu na konkurs (koja se preuzima u skriptarnici VIŠSS) predaju fotokopije dokumenta i to:

 • Svedočanstva svih razreda srednje škole;
 • Diplomu o položenom završnom (maturskom) ispitu;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita (original uplatnice).

Za sva dokumenta koja se podnose u fotokopiji, donosi se original na uvid.

 

Upis

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa:

 1. original srednjoškolskih dokumenata (svedočanstva i diploma);
 2. original izvoda iz matične knjige rođenih;
 3. dva popunjena ŠV-20 obrasca (obrasci se preuzimaju u Skriptarnici Škole);
 4. studentska knjižica (indeks- preuzima se iz skriptarnice)
 5. dve fotografije 3,5 h 4,5 cm;
 6. popunjen anketni list (preuzima se u skriptarnici Škole);
 7. za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine (uplatnica)

Napomena: Studenti koji plaćaju školarinu, istu mogu platiti jednokratno, ili u dve jednake rate od kojih se prva plaća prilikom upisa, a druga najkasnije do početka drugog semestra.

Ukoliko bude slobodnih mesta VIŠSS će primiti i kandidate koji su položili prijemni ispit iz matematike na drugim odgovarajućim visokoškolskim ustanovama. Komisija priznaje broj bodova osvojenih na tim ustanovama i na osnovu njih vrši rangiranje do popune mesta. 

Ako se izabrani kandidati ne upišu u predviđenom roku, VIŠSS će narednog dana, po isteku tog roka, upisati umesto njih odgovarajući broj drugih kandidata prema redosledu na rang listi. 

 

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 4.000 dinara. 

Školarina za studente koji plaćaju studije iznosi 60.000 dinara. 

Školarina za studente – strane državljane iznosi 1.200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog