Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Studijski program - Prehrambena tehnologija i biotehnologija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Poljoprivreda , Biotehnologija, Tehnologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Matematika,

Gradovi: Leskovac

U okviru studijskog programa Prehrambena tehnologija i biotehnologija postoje dva studijska područja:

  • Prehrambena tehnologija i
  • Biotehnologija.

Ciljevi studijskog programa: Osposobiti studente za primenu naučnih i stručnih znanja iz oblasti studijskih područja Prehrambena tehnologija i Biotehnologija u praksi.

Ishod procesa učenja: Studenti koji završe osnovne akademske studije iz Prehrambene tehnologije i biotehnologije osposobljeni su da se uključe u rešavanje praktičnih problema u privredi iz oblasti prehrambene tehnologije i biotehnologije. Studenti stiču osnovna znanja za nastavak studija na master studijama.

Način izbora predmeta iz drugih studijskih programa: Izborni predmeti se biraju sa liste izbornih predmeta. Broj izbornih predmeta definisan je nastavnim planom studijskog programa iz Prehrambene tehnologije i biotehnologije.

Bodovna vrednost završnog rada na osnovnim studijama: Završni rad na osnovnim akademskim studijama iz Prehrambene tehnologije i biotehnologije nije predviđen.

Preduslovi za upis svakog predmeta ili grupe predmeta: Ovi uslovi su predviđeni okvirnim sadržajem svakog predmeta.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija: Student može preći na osnovne akademske studije iz Prehrambene tehnologije i biotehnologije sa bilo kog drugog srodnog akademskog studijskog programa.

Student je dužan da položi sve ispite koji su obavezni na osnovnim akademskim studijama iz Prehrambene tehnologije i biotehnologije prema nastavnom planu odgovarajućeg studijska područja iz Prehrambene tehnologije odnosno Biotehnologije. Odluku o srodnosti nekog studijskog programa, kao i odluke o prenosu ESPB bodova donosi nastavno-naučno veće Fakulteta na predlog odgovarajućeg veća katedre.

 

 Uverenje o akreditacija studijskog programa
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog