Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis - Tehnološki fakultet u Leskovcu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Lice koje je završilo prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da se upiše na studijski program ako mu se prizna stečena strana školska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta.

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom ili bilateralnim sporazumom univerziteta nije drugačije određeno. Strani državljanin može da se upiše na studijski program ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika u skadu sa Statutom Fakulteta i ako je zdrastveno osiguran.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova. Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova.

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe: hemijske tehnologije, prehrambena tehnologija i biotehnologija, tekstilne tehnologije (studijsko područje tekstilno inženjerstvo), polažu prijemni ispit iz jednog od tri predmeta po izboru:

 • Matematika
 • Hemija
 • Fizika

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program tekstilne tehnologije, studijsko područje industrijski dizajn tekstilnih proizvoda, polažu prijemni ispit iz jednog od sledeća četiri predmeta:

 • Matematika
 • Hemija
 • Fizika
 • Crtanje

 

Upis

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta (status budžetskog studenta) ili studenta koji sam finansira studije (status sam,ofinasirajućeg studenta) u zavisnosti od ukupnog broja osvojenih bodova, mesta na rang listi i broja utvrđenog za upis kandidata.

Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih i ako osvoji najmanje 30 bodova.

 

Školarina

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 45.000 dinara.

Školarina za studente strane državljane iznosi 1.100 evra. 
Vesti o studiranju

 • Šta radi marketing menadžer? Šta radi marketing menadžer?
  Marketing spada u jednu od oblasti menadžmenta, a marketing menadžer je osoba koja upravlja poslovnim procesima u oblasti marketinga, odnosno obavlja niz aktivnosti koje imaju veze sa proizvodom (uslugom), cenom,…
  14.05.2021

 • Tehnički fakultet u Boru – Konkurs za upis studenata Tehnički fakultet u Boru – Konkurs za upis studenata
  Objavljen je Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2021/2022. godini. Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 23, 24, 25. i 26. juna 2021. godine…
  12.05.2021

 • International School – Open Day International School – Open Day
  Sjajne vesti za sve učenike i njihove roditelje: 15. maja u 11 časova International School otvara svoja vrata svima koji žele da iz prve ruke saznaju kako izgleda sveobuhvatno savremeno…
  12.05.2021

Saveti za polaganje prijemnog