Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Tehnološki fakultet u Novom Sadu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

Za upis na prvu godinu studija mogu konkurisati lica sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

 

Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže (pismeno) iz predmeta Hemija ili Matematika.

Prilikom podnošenja prijave na konkurs kandidati se izjašnjavaju iz kojeg predmeta (Hemija ili Matematika) žele da polažu prijemni ispit.

Prilikom podnošenja prijave na konkurs kandidati se izjašnjavaju za jezik na kome žele da polažu prijemni ispit.

 

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata

  • Diploma o položenom maturskom ispitu
  • Svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole
  • Potvrda o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita
  • Prijavni list, popunjen (dobija se na Fakultetu prilikom prijave)
  • Lična karta (koja se podnosi na uvid) i kopija lične karte ili pasoš

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: