Preuzmi Maturang aplikaciju


Opšte informacije - Tehnološko metalurški fakultet - TMF

TMF Beograd

 

O TMF-u 

Na akreditovanim studijama Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu (TMF) studenti stiču znanja u najsavremenijim tehnologijama:

 • hemijsko inženjerstvo
 • inženjerstvo zaštite životne sredine
 • biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
 • inženjerstvo materijala
 • metalurško inženjerstvo i
 • tekstilna tehnologija

Studijski programi omogućavaju zapošljavanje u Srbiji kao i širom sveta obzirom da su prilagođeni potrebama srpske privrede i usaglašeni sa svetskim trendovima.

U okviru međunaredne razmene studenata, studentima su na raspolaganju specijalizovane ekskurzije u zemlji i inostranstvu kao i stručne prakse.

U organizaciji studentskog parlamenta TMF organizuje vannastavne aktivnosti prilagođene studentima koje uključuju:

 • žurke
 • učenje stranih jezika
 • obuke za predstavljanje potencijalnim poslodavcima
 • angažovanja u Studentskom Ekopokretu i objavljivanja studentskog lista Tehnolog
 • učešća u nezaboravnim Tehnologijadama i Zaštitijadama

Lična karta fakulteta:

TMF je: 

 • akreditovana visokoškolska ustanova
 • škola sa dugom tradicijom koja je obrazovala preko 10000 inženjera
 • akreditovana naučno-istraživačka organizacija
 • najuspešnija istraživačka ustanova od svih tehničkih fakulteta na BU
 • projektantska kuća sa velikom licencom za projektovanje u tehnologiji i metalurgiji.

Fakultet sa najrazvijenijim istraživačkim radom TMF, od svih tehničkih fakulteta - Beogradski Univerzitet, uključuje studente svih nivoa u sve vidove istraživanja i na svim studijskim programima su angažovani na međunarodnim i domećim projektima.

Na TMF deluju:

TMF je suosnivač Poslovno-tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta BU.

 

Put u održivi razvoj 

TMF je jedan od nosilaca održivog razvoja u Srbiji. To je razvoj koji će obezbediti našoj zemlji i našim potomcima napredak pomoću sopstvenih resursa i snaga.

Zato obrazujemo kadrove koji ce rešavati probleme iz oblasti zatvaranja materijalnih ciklusa (čistih tehnologija), upotrebe energije (energetske efikasnosti, alternativnih izvora energije), ekološki kompatibilne mobilnosti (transportnih sredstava) i biotehnologije.

Naši studijski programi su usaglašeni sa Evropskom tehnološkom platformom za održivu hemiju (SusChem), što znači da razvijamo aktivnosti u oblastima: projektovanja reakcija i procesa, inženjerstva materijala i industrijske biotehnologije.

 

Osnovne akademske studije na TMFTMF Beograd

Na TMF se izvode akademske studije prema principima Bolonjske deklaracije na studijskim programima:

TMF Beograd TMF Beograd


Preuzmite pravilnik za studiranje na osnovnim studijama.
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog