Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Državne visoke škole


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija u Beogradu 1-2. i 5.9.2016. 5000 6.9.2016. 6.9.2016. 8-9.9.2016.
Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu 6-7.9.2016. 5000 9.9.2016. 0 13.9.2016.
Visoka železnička škola strukovnih studija u Beogradu 1-2. i 5.9.2016. 5000 7.9.2016. 0 16. i 19-20.9.2016.
Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija 31.8-2.9.2016. 4000 7.9.2016. 8.9.2016. 14-15.9.2016.
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 1-2.9.2016. 7000 8.9.2016. 9.9.2016. 14-16.9.2016.
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu 20-31.8.2016. 4500 2.9.2016. 3.9.2016. 7-9.9.2016.
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 1-2.9.2016. 5000 5.9.2016. 7.9.2016. 12-13.9.2016.
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu 1.9.2016. 5500 2.9.2016. 2.9.2016. 8-9.9.2016.
Beogradska politehnika 1-2.9.2016. 5000 ili 6000 5-6.9.2016. 0 do 16.9.2016.
Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu (Visoka tehnološka škola strukovnih studija) 1-2.9.2016. 3000 5.9.2016. 6.9.2016. 12-14.9.2016.
Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku 1-2.9.2016. 4000 5.9.2016. 8.9.2016. 12-16.9.2016.
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Požarevcu 1-2.9.2016. 3000 5.9.2016. 6.9.2016. 12-13.9.2016.
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu 1-2.9.2016. 4000 5.9.2016. 6.9.2016. 15-16.9.2016
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu 29.8-2.9.2016. 3000 5.9.2016. 0 7-15.9.2016.
Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu 1-2.9.2016. 3000 6.9.2016. 8.9.2016. 9. i 12-14.9.2016.
Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku 1-2.9.2016. 4000 5.9.2016. 0 8-9.9.2016.
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu 1-2.9.2016. 7000 ili 10000 5.9.2016. 0 8-9.9.2016.
Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace 1. i 5-7.9.2016. 5000 9.9.2016. 12.9.2016. 16-21.9.2016.
Visoka tehnološko umetnička strukovna škola Leskovac 1-2. i 5.9.2016. 4000 6-7.9.2016. 9.9.2016. 14-16.9.2016.
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici 1-2.9.2016. 4000 5-6.9.2016. 6.9.2016. 14-15.9.2016.
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu 1-2.9.2016. 4000 5-6.9.2016. 0 do 16.9.2016.
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju 1-2.9.2016. 5000 7-8.9.2016. 12.9.2016. 13-16.9.2016.
Visoka strukovna turistička škola u Beogradu 1-2.9.2016. 4000 5.9.2016. 6.9.2016. 12.9.2016.
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu 1-2.9.2016. 5000 5.9.2016. 0 do 20.9.2016.
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici 1-2.9.2016. 4000 5-7.9.2016. 9.9.2016. 13-14.9.2016.
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici 1-2.9.2016. 3000+4000 6.9.2016. 7.9.2016. 13-14.9.2016.
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu 29-30.8.2016. 4500 1.9.2016. 1.9.2016. 6-7.9.2016.
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Gnjilane (privremeno sedište u Bujanovcu) 29.8-2.9.2016. 5000 6.9.2016. 0 0
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac 1-2.9.2016. 4000+4000 5.9.2016. 6.9.2016. 9.9.2016.
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi 1-2.9.2016. 8000 5.9.2016. 5.9.2016. 12-13.9.2016.
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu 29-31.8.2016. 6000 2.9.2016. 2.9.2016. naknadno
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu 1-2. i 5.9.2016. 3000 6.9.2016. 7.9.2016. 13-14.9.2016.
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu 1-2.9.2016. 5000 5.9.2016. 6.9.2016. 9.9.2016.
Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći s privremenim sedištem u Leposaviću 29.8-2.9.2016. 5000 5.9.2016. 0 do 26.9.2016.
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu 1-2.9.2016. 4500 5.9.2016. 0 do 20.9.2016.
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu 31.8-2.9.2016. 3500 5.9.2016. 6.9.2016. 8-9.9.2016.
Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju 1-12.8.2016. 5000 17.8.2016. 18.8.2016. 24-26.8.2016.
Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan 1-6.9.2016. 1500 7.9.2016. 0 do 16.9.2016.
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Uroševcu sa privremenim sedištem u Leposaviću 1-2.9.2016. 2000 5.9.2016. 0 8-19.9.2016.
Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu 1-2. i 5-6.9.2016. 5000 7.9.2016. 8.9.2016. 14-15.9.2016.
Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija 1-2.9.2016. 5000 5.9.2016. 6.9.2016. 12-13.9.2016.
Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. Dr Radomir Bojković“ Kruševac do 9.9.2016. 2000 12.9.2016. 0 13.9.2016.
Visoka tehnička škola strukovnih studija - Novi Beograd 1-2.9.2016. 5000 6.9.2016. 0 0