Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Državne visoke škole


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija u Beogradu 1-4.9.2017. 5000 5.9.2017. 5.9.2017. 7-8.9.2017.
Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu 4-5.9.2017. 5000 7.9.2017. 9.9.2017. 13-15.9.2017.
Visoka železnička škola strukovnih studija u Beogradu 1-5.9.2017. 5000 7.9.2017. 0 18-20.9.2017.
Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija 28-30.8.2017. 4000 1.9.2017. 4.9.2017. 11-12.9.2017.
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 30-31.8. i 1.9.2017. 7000 5.9.2017. 6.9.2017. 7-15.9.2017.
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 4-5.9.2017. 5000 6.9.2017. 7.9.2017. 11-12.9.2017.
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu 4-5.9.2017. 6000 6.9.2017. 7.9.2017. 11-12.9.2017.
Beogradska politehnika 4-5.9.2017. 5000 ili 6000 6-7.9.2017. 0 do 15.9.2017.
Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu (Visoka tehnološka škola strukovnih studija) 4-5.9.2017. 3000 6.9.2017. 7.9.2017. 13-14.9.2017.
Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku 4-5.9.2017. 4000 8.9.2017. 0 0
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Požarevcu 1-4.9.2017. 3000 5.9.2017. 6.9.2017. 11-15.9.2017.
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu 1-4.9.2017. 4000 6.9.2017. 0 0
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu 1-6.9.2017. 3000 7.9.2017. 0 11-14.9.2017.
Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku 4-5.9.2017. 4000 8.9.2017. 0 12-14.9.2017.
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu 4.9.2017. 7000 ili 10000 5.9.2017. 0 7.9.2017.
Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace 4-8.9.2017. 5000 11.9.2017. 12.9.2017. 18-21.9.2017.
Visoka tehnološko umetnička strukovna škola Leskovac 1-6.9.2017. 2000 ili 4000 7-8.9.2017. 8.9.2017. 13-14.9.2017.
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici 4-5.9.2017. 4000 7.9.2017. 7.9.2017. 14-15.9.2017.
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu 4-5.9.2017. 4000 6-7.9.2017. 8.9.2017. 15.9.2017.
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju 1-4.9.2017. 5000 8.9.2017. 12.9.2017. 13-20.9.2017.
Visoka strukovna turistička škola u Beogradu 6-7.9.2017. 4000 11.9.2017. 12.9.2017. 15.9.2017.
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu 1-4.9.2017. 5000 9.9.2017. 0 0
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici 4-5.9.2017. 2000+4000 11-12.9.2017. 13.9.2017. 18-19.9.2017.
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici 1-4.9.2017. 3000+4000 5-6.9.2017. 7.9.2017. 12-13.9.2017.
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu 30-31.8.2017. 4500 1.9.2017. 1.9.2017. 7-8.9.2017.
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac 1-2.9.2017. 4000 4.9.2017. 5.9.2017. 8.9.2017.
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi 1-4.9.2017. 8000 5.9.2017. 5.9.2017. 11-12.9.2017.
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu 28.8-5.9.2017. 6000 6.9.2017. 6.9.2017. 0
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu 4-5.9.2017. 3000 6.9.2017. 7.9.2017. 11-12.9.2017.
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu 1-5.9.2017. 5000 6.9.2017. 7.9.2017. 12-13.9.2017.
Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći s privremenim sedištem u Leposaviću 28.8-5.9.2017. ??? 6.9.2017. 8.9.2017. 8-15.9.2017.
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu 4-5.9.2017. 4500 7.9.2017. 0 12-15.9.2017.
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu 30-31.8. i 1-5.9.2017. 3000 8.9.2017. 11.9.2017. 14-15.9.2017.
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu 1-4.9.2017. 2600+3400 5-6.9.2017. 7.9.2017. 12.9.2017.
Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju 31.8. i 1.9.2017. 5000 4.9.2017. 5.9.2017. 11-12.9.2017.
Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan 4-6.9.2017. 1500 7.9.2017. 7.9.2017. do 15.9.2017.
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Uroševcu sa privremenim sedištem u Leposaviću 30-31.8. i 1.9.2017. 2000 6.9.2017. 0 11-19.9.2017.
Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu 28.8-1.9.2017. 5000 5.9.2017. 6.9.2017. 7-8.9.2017.
Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija 8-9.9.2017. 5000 12.9.2017. 13.9.2017. 19-20.9.2017.
Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. Dr Radomir Bojković“ Kruševac 1-11.9.2017. 2000 12.9.2017. 0 13.9.2017.
Visoka tehničko-tehnološka škola strukovnih studija u Kruševcu 30-31.8.2017. 3000 5.9.2017. 0 0
Visoka tehnička škola strukovnih studija - Novi Beograd 7-8.9.2017. 5000 12.9.2017. 13.9.2017. 18-19.9.2017.