Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

1. Pályázati feltétel:

  • Négyéves középiskolai végzettség.

2. Képességvizsga:

  • Testnevelés
  • Zenei képességek
  • Beszédkészség

3. Fölvételi vizsga:

  • Magyar nyelv és irodalom
  • Általános tájékozottság

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: