Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Učiteljski fakultet u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis u školskoj 2018/2019. godini

Fakultet prima ukupno 440 studenata i to:

Učiteljski fakultet Nastavni studijski program budžet samofinasiranje ukupno
Beograd Studijski program za obrazovanje učitelja 95 85 180
Studijski program za obrazovanje vaspitača 95 45 140
Odeljenje u Vršcu

Studijski program za obrazovanje učitelja

*Studenti mogu da se opredele za modul na rumuskom jeziku

40 30 70
Odeljenje u Novom Pazaru Studijski program za obrazovanje učitelja 40 10 50
Ukupno 270 170 440

 

Konkursni rokovi

 • Prijavljivanje kandidata - od 20-22.06.2018 godine u vremenu od 11.00 do 13.00 časova.
 • Lista prijavljenih kandidata - 23.06.2018. godine
 • Provera sklonosti i sposobnosti (govorne, muzičke i fizičke) - Beograd 25. i 26.06.2018. godine u 09.00 časova, Vršac 25.06.2018. godine u 09.00 časova, Novi Pazar 26.06.2018. godine u 09.00 časova
 • Rezultati provera sklonosti i sposobnosti - 26.06.2018. godine u 19.00 časova, prigovori se mogu podneti 27.06.2018. godine od 10.00 do 12.00 časova; Konačni rezultati - 27.06.2018. godine u 14.00 časova
 • Raspored polaganja prijemnog ispita - 28.06.2018. godine do 19.00 časova
 • Polaganje prijemnog ispita - 29.06.2018. godine
  • 09.00 - Test iz srpskog jezika i književnosti
  • 10.30 - Test iz opšte kulture i informisanosti
 • Objava preliminarne rang liste - 30.06.2018. godine do 18.00 časova
 • Primedbe na rang listu - 02-03.07.2018. godine u vremenu od 10.00 do 12.00 časova 
 • Objava konačne rang liste - 05.07.2018. godine
 • Upis primljenih kandidata - 06-07.07.2018. godine  

Sve ostale informacije vezane za konkurs za upis možete videti ovde.

 

Opšti uslovi

U prvu godinu osnovnih studija mogu da se upišu kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

 

Prijava na konkurs

Potrebna dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • dokaz o uplati za prijavu na Konkurs (5.500,00 dinara) i dokaz o uplati naknade za polaganje provere govornih, muzičkih i fizičkih sklonosti i sposobnosti (3.500,00 dinara), uplaćuje se na tekući račun Učiteljskog fakulteta broj: 840-1906666-26, model 97, poziv na broj 093002018).

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose fotokopije traženih dokumenata i na uvid originalna dokumenta (fotokopije se ne vraćaju).

Kandidati se prilikom prijave opredeljuju se za jedan od dva studijska programa.
Za svaki studijski program pravi se jedinstvena rang lista. 


Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit koji se sastoji iz dva dela:

 • Provere govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti na kojoj treba postići zadovoljavajući uspeh. Ispit je eliminatornog karaktera (ne boduje se).
 • Testova:
  • srpskog jezika i književnosti
  • opšte kulture i informisanosti. 

 

Školarina

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 99.000,00 dinara.

Školarina za strane studente iznosi 2.000 evra.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog