Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Nišu


    Univerzitetski trg 2 , NišPrijemni.rs pruža informacije o srednjem i visokom obrazovanju, pomaže mladima da odaberu akademsko i srednje usmerenje i da se pripreme za upis u srednje škole i studije na fakultetima i visokim školama.
Podesi parametre pretrage i saznaj sve informacije o željenoj školi.

PRETRAGA FAKULTETA/VISOKE USTANOVE/SREDNJE ŠKOLE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto školovanja:

Elektronski fakultet Niš

Elektronski fakultet Niš

Matematički fakultet Beograd

Matematički fakultet Beograd

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Izdvojeni univerziteti: