Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Materijali

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Nauka o materijalima,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Nova Gorica

Gradovi: Nova Gorica, Ajdovščina (Slovenija)
Nivo studija: doktorski 
Zemlja: Slovenija
Jezik: slovenački/engleski
Cena: 4.000 EUR za redovne studije za svaku akademsku godinu i upisni troškovi 75 EUR za svaku akademsku godinu
Trajanje: 8 semestara
Početak: oktobar 2022. za akademsku godinu 2022/23.
Izvođenje nastave: redovno
Oblasti studija: nauka o materijalima, prirodne i matematičke nauke

Upisne kvote za strane studente iz ne-EU zemalja: 

  • redovne studije: 10* (ukupan broj za kandidate iz EU i ne-EU zemalja)  

U slučaju da broj kandidata prelazi kvotu slobodnih mesta, kandidati će biti izabrani na osnovu proseka (GPA) prethodnih studija (prosečna ocena položenih ispita).

Rokovi za prijave:

Državljani svih država:
1. rok: 16.02. – 30.03.2022.
2. rok: 01.04. – 01.07.2022.
3. rok: 01.08. – 01.09.2022.
Popunjavanje slobodnih mesta: 10.09. – 25.9.2022. 

*Poziv nije otvoren u slučaju da su sva upisna mesta već popunjena u prethodnom roku.

Uslovi za upis:  

  • završene master studije (drugi stepen);
  • završene četvorogodišnje osnovne studije (240 ECTS);
  • završene integrisane master studije (300 ECTS, 5 godina);
  • završena specijalizacija nakon prethodno završenog visokoškolskog strukovnog programa i položene studijske obaveze od 30 do 60 ECTS;
  • završen ekvivalentni program u inostranstvu.

Informacije možete naći na linku. 
Procedura prijave za internacionalne studente:

Prijave se vrše preko slovenačkog nacionalnog online portala za prijave eVŠ.
Više informacija o proceduri prijave na sledećem linku.  

Opis programa, obrazovni i profesionalni ciljevi:

Diplomci će biti u stanju da izvrše teorijsku i numeričku analizu materijala, te da razumeju odnos između strukture i funkcionalnih svojstava materijala. Takođe će biti obučeni za eksperimentalni rad – sintezu i karakterizaciju materijala, kao i za dizajn i razvoj materijala za ciljanu upotrebu.
Studije se zasnivaju na radu u istraživačkoj grupi sa naglaskom na određenoj istraživačkoj oblasti, što omogućava unapređenje znanja u toj oblasti. Diplomci mogu dobiti posao ili u istraživanju ili u industriji.


Nastava se izvodi na slovenačkom i/ili engleskom jeziku. Potreban nivo znanja engleskog jezika: B2 (CEFR).

Više o programu na sledećem linku.  
Veb-stranica Fakulteta - postdiplomske studije.  
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog