Preuzmi Maturang aplikaciju


Opšte informacije - Univerzitet Union

Univerzitet Union

 

O Univerzitetu

Univerzitet Union osnovan je 2005. godine. Osnivala su ga tri fakulteta, i to: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za dizajn i Fakultet za industrijski menadžment. Kasnije su pristupili kao suosnivači Univerziteta: Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Pravni fakultet Univerziteta Union (ranije: Fakultet za poslovno pravo), Računarski fakultet, Fakultet za menadžment nekretnina, Fakultet za preduzetnički biznis i Viša škola za ekološki inženjering.

Univerzitet obavlja delatnost visokog obrazovanja u četiri polja, i to poljima: prirodno-matematičkih nauka, društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka i umetnosti. Svi studijski programi u okviru navedenih polja ostvaruju se na fakultetima – članovima Univerziteta. Studijski programi ostvaruju se u sva tri nivoa akademskih studija. Svi fakulteti ostvaruju studijske programe u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Kao zajednica visokoškolskih ustanova Univerzitet omogućava razmenu znanja i iskustava u različitim obrazovno-naučnim poljima. Cilj obavljanja delatnosti Univerziteta je omogućavanje zakonitog i uspešnog funkcionisanja fakulteta u njegovom sastavu na tradicijama i vrednostima Republike Srbije i Evrope, a naročito obrazovanje podmladka u skladu sa izraženom namerom Srbije da se priključi Evropskoj uniji i prihvati kompleks evropskih vrednosti – acquis communautaire, vladavinu prava i posreduje savremene rezultate nauke. Univerzitet sarađuje i sa vanevropskim univerzitetima i otvoren je za svaku saradnju u oblasti obrazovanja i nauke na principima ravnopravnosti, uzajamnog poštovanja i objektivnosti.

U reformi obrazovanja i procesu stabilizacije i pridruživanja EU Univerzitet nastoji da ostvari što viši kvalitet obrazovanja studenata kao subjekata obrazovnog procesa. U tom cilju Univerzitet nastoji da formuliše moderne studijske programe, da obezbedi kvalitetan nastavnički kadar i da uz visoko poštovanje studenata kao ravnopravnih saradnika u istom poslu, postavi visoke zahteve kvalitetnog obrazovanja. Univerzitet je kvalitetan onoliko koliko su koliko su njegovi svršeni studenti dobri stručnjaci i pošteni građani. Ovo je privatan univerzitet, ne finansira se iz budžeta i ne može da opstane ako ne radi dobro. Vreme mahanja diplomama je prošlo. Želimo stručnjaka kome neće biti teško da svakoga dana odbrani svoje zvanje.

Univerzitet Union

Vodič za studente možete pogledati ovde.

 

Univerzitetom rukovode: 

Rektor: Prof. dr Gordana Vukelić

Prorektori:  Prof. dr Slađana Jovanović

Prof. mr Saša Filipović

Predsednik Saveta Univerziteta: Slobodan Vukadinović

Zamenik predsednika Univerziteta: Doc. dr Dušan Vujošević

 

Fakulteti koji pripadaju Univerzitetu

Univerzitet Union

 

Studijski programi

Zbirni pregled studijskih programa koji se realizuju na Univerzitetu

Naziv studijskog programa, broj ESPB Naziv fakulteta Tip i vrsta studija Naziv kvalifikacije - diploma

Prirodno – matematičke nauke

Računarske nauke, 240 ESPB Računarski fakultet, Beograd osnovne akademske Diplomirani informatičar
Računarske nauke, 60 ESPB Računarski fakultet, Beograd master akademske Master informatičar
Softversko inženjerstvo, 60 ESPB Računarski fakultet, Beograd master akademske Master informatičar
Informacioni sistemi, 60 ESPB Računarski fakultet, Beograd master akademske Master informatičar
Računarske nauke, 180 ESPB Računarski fakultet, Beograd doktorske akademske Doktor nauka – računarske nauke

Tehničko – tehnološke nauke

Informacione tehnologije, 180 ESPB Računarski fakultet, Beograd osnovne strukovne Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva
Računarsko inženjerstvo, 240 ESPB Računarski fakultet, Beograd osnovne akademske Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Računarsko inženjerstvo, 60 ESPB Računarski fakultet, Beograd master akademske Master inženjer elektrotehnike i računarstva
Računarsko inženjerstvo, 180 ESPB Računarski fakultet, Beograd doktorske akademske Doktor nauka – elektrotehnika i računarstvo

Društveno – humanističke nauke

Pravo, 180 ESPB Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd osnovne akademske Pravnik
Pravo, 240 ESPB Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd osnovne akademske Diplomirani pravnik
Korporativno pravo i pravo organizacija, 60 ESPB Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd master akademske studije Master pravnik
Human Rights Law, 60 ESPB Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd master akademske studije Master pravnik
Pravo, 180 ESPB Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd doktorske akademske studije Doktor nauka - pravne nauke
Pravo, 180 ESPB Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad osnovne akademske Pravnik
Pravo, 180 ESPB Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Niš osnovne akademske Pravnik
Pravo, 120 ESPB Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad master akademske Master pravnik
Bezbednosti i kriminalistika, 240 ESPB Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad osnovne akademske Diplomirani menadžer bezbednosti
Bezbednost i kriminalistika, 60 ESPB Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad master akademske Master menadžer bezbednosti
Menadžment u poslovno- civilnoj bezbednosti, 240 ESPB Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić – Niš osnovne akademske studije diplomirani menadžer bezbednosti
Poslovna psihologija, 180 ESPB Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad osnovne akademske Psiholog
Poslovna psihologija, 120 ESPB Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad master akademske Master psiholog
Psihoterapija, 120 ESPB Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad master akademske Master psiholog
Engleski jezik, 240 ESPB Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad osnovne akademske Diplomirani filolog anglista
Engleski jezik, 60 ESPB Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad master akademske Master filolog anglista
Poslovna ekonomija, 240 ESPB Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad osnovne akademske Diplomirani ekonomista
Ekonomija i finansije, 180 ESPB Bankarstvo, osiguranje i finansije (modul) Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd osnovne akademske Ekonomista
Finansije i računovodstvo (modul)
Investiciono bankarstvo, 120 ESPB Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd master akademske Master ekonomista
Bankarstvo, finansije i biznis, 120 ESPB Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd master akademske Master ekonomista
Marketing menadžment, 60 ESPB Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd master akademske Master ekonomista
Finansije, 180 ESPB Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd doktorske akademske Doktor ekonomskih nauka – oblast Finansije
Menadžment umetničke produkcije, 240 ESPB Akademija lepih umetnosti „Todoris“, Beograd osnovne akademske Diplomirani menadžer umetničke produkcije i medija

Umetnost

Grafički dizajn, 180 ESPB Akademija lepih umetnosti „Todoris“, Beograd osnovne akademske Grafički dizajner
Dizajn enterijera, 180 ESPB Akademija lepih umetnosti „Todoris“, Beograd osnovne akademske Dizajner enterijera
Dramske i audionvizuelne umetnosti, 180 ESPB Akademija lepih umetnosti „Todoris“, Beograd osnovne akademske Dramski i audiovizuelni umetnik
Slikarstvo, 240 ESPB Akademija lepih umetnosti „Todoris“, Beograd osnovne akademske Diplomirani likovni umetnik
Slikarstvo, 60 ESPB Akademija lepih umetnosti „Todoris“, Beograd master akademske Master likovni umetnik
Gluma, 60 ESPB Akademija lepih umetnosti „Todoris“, Beograd master akademske Master dramski i audiovizuelni umetnik
Slikarstvo, 180 ESPB Akademija lepih umetnosti „Todoris“, Beograd doktorske akademske Doktor umetnosti – Likovne umetnosti
Dramske umetnosti, 180 ESPB Akademija lepih umetnosti „Todoris“, Beograd doktorske akademske Doktor umetnosti – Dramske i audiovizuelne umetnosti
Računarski dizajn, 240 ESPB Računarski fakultet, Beograd osnovne akademske Diplomirani dizajner
Računarski dizajn, 60 ESPB Računarski fakultet, Beograd master akademske Master dizajner

 
Vesti o studiranju