Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Univerzitet u Kragujevcu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu 64 24 88 0 30.000 0/ 0
Mašinsko inženjerstvo 45 16 61 0 0 0/ 0
Automobilsko inženjerstvo 19 7 26 0 0 0/ 0
Urbano inženjerstvo 0 1 1 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka u Čačku 2 22 24 0 0 0/ 0
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo 2 15 17 0 0 0/ 0
Inženjerski menadžment 0 2 2 0 0 0/ 0
Preduzetnički menadžment 0 3 3 0 0 0/ 0
Integrisane akademske studije Tehnika i informatika 0 2 2 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Kragujevac 0 138 138 0 0 0/ 0
Poslovna ekonomija i menadžment 0 32 32 0 0 0/ 0
Ekonomija - Opšta ekonomija 0 106 106 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Kragujevcu 0 21 21 0 0 0/ 0
Pravo - osnovne akademske studije 0 21 21 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filološko-umetnički fakultet 5 34 39 0 0 0/ 0
Srpski jezik i književnost 0 13 13 0 0 0/ 0
Francuski jezik i književnost 0 7 7 0 0 0/ 0
Muzička teorija i pedagogija 0 5 5 0 0 0/ 0
Gudački instrumenti 3 0 3 0 0 0/ 0
Muzika u medijima 2 2 4 0 0 0/ 0
Unutrašnja arhitektura 0 7 7 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Agronomski fakultet 23 0 23 0 0 0/ 0
Prehrambena tehnologija 20 0 20 0 0 0/ 0
Zootehnika 3 0 3 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Užicu 29 15 44 0 0 0/ 0
Učitelj 29 13 42 0 0 0/ 0
Vaspitač 0 2 2 0 0 0/ 0