Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Državne visoke škole


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija u Beogradu 200 120 320 146 75.000 1.300/ 0
Građevinsko inženjerstvo 80 50 130 61 75000 1300/ 0
Arhitektura 40 20 60 11 75000 1300/ 0
Geodezija-geomatika 80 50 130 74 75000 1300/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu 225 1359 1584 1183 75.000 1.000/ 0
Menadžment 28 170 198 129 75000 1000/ 0
Finansije, računovodstvo i bankarstvo 57 339 396 351 75000 1000/ 0
Marketing i trgovina 28 170 198 96 75000 1000/ 0
Porezi i carine 28 170 198 168 75000 1000/ 0
Menadžment turizma 28 170 198 82 75000 1000/ 0
Javna uprava 28 170 198 147 75000 1000/ 0
Informacioni sistemi i tehnologije 28 170 198 160 75000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola vojnomedicinske akademije 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka železnička škola strukovnih studija u Beogradu 172 100 272 95 80.000 1.200/ 0
Železnički saobraćaj 40 20 60 19 80000 1200/ 0
Železničko mašinstvo 15 15 30 7 80000 1200/ 0
Elektrotehnika u saobraćaju 20 10 30 14 80000 1200/ 0
Železničko građevinarstvo 7 15 22 4 80000 1200/ 0
Komercijalno poslovanje železnice 40 10 50 27 80000 1200/ 0
Javni gradski i industrijski saobraćaj 30 10 40 17 80000 1200/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju 20 20 40 5 80000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu 110 215 325 528 90.000 1.000/ 0
Internet tehnologije 44 86 130 0 90000 1000/ 0
Poštansko-logistički sistemi 22 43 65 0 90000 1000/ 0
Komunikacione tehnologije 44 86 130 0 90000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija 200 160 360 346 60.000 1.500/ 0
Industrijsko inženjerstvo 30 30 60 43 60000 1500/ 0
Drumski saobraćaj 35 25 60 74 60000 1500/ 0
Savremene računarske tehnologije 35 25 60 112 60000 1500/ 0
Komunikacione tehnologije 35 25 60 47 60000 1500/ 0
Građevinsko inženjerstvo 35 25 60 30 60000 1500/ 0
Zaštita životne sredine 30 30 60 40 60000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 220 480 700 751 125.000 0/ 0
Audio i video tehnologije 30 50 80 0 125000 0/ 0
Automatika i sistemi upravljanja vozilima 30 50 80 0 125000 0/ 0
Ekološki inženjering 10 30 40 0 125000 0/ 0
Elektronika i telekomunikacije 30 50 80 0 125000 0/ 0
Informacioni sistemi 30 50 80 0 125000 0/ 0
Nove energetske tehnologije 30 50 80 0 125000 0/ 0
Nove računarske tehnologije 30 110 140 0 125000 0/ 0
Računarska tehnika 30 90 120 0 125000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu 97 143 240 154 55.000 0/ 0
Tehnologija hrane i gastronomija 10 15 25 21 55000 0/ 0
Primenjena ekonomija i preduzetništvo 15 35 50 18 55000 0/ 0
Zaštita životne i radne sredine 15 25 40 17 55000 0/ 0
Informacione tehnologije 25 25 50 63 55000 0/ 0
Dizajn industrijske i unikatne keramike 5 5 10 3 55000 0/ 0
Dizajn i obrada kamena 5 5 10 2 55000 0/ 0
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 22 33 55 35 55000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 200 380 580 260 60.000 0/ 0
Finansije i bankarstvo 55 95 150 102 60000 0/ 0
Trgovina i međunarodno poslovanje 55 95 150 41 60000 0/ 0
Turizam i hotelijerstvo 40 80 120 74 60000 0/ 0
Preduzetništvo 25 55 80 26 60000 0/ 0
Primenjena informatika 25 55 80 17 60000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu 255 511 766 1471 72.000 1.500/ 0
Strukovna medicinska sestra 56 104 160 370 72000 1500/ 0
Strukovna medicinska sestra babica 29 55 84 146 72000 1500/ 0
Strukovni sanitarno-ekološki inženjer 29 51 80 101 72000 1500/ 0
Strukovni medicinski radiolog 29 51 80 176 72000 1500/ 0
Strukovni fizioterapeut 29 71 100 265 72000 1500/ 0
Strukovni radni terapeut 19 41 60 98 72000 1500/ 0
Strukovni nutricionista dijetetičar 19 47 66 94 72000 1500/ 0
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog 19 29 48 106 72000 1500/ 0
Strukovni kozmetičar - estetičar 14 34 48 54 82000 1500/ 0
Strukovna medicinska sestra vaspitač 12 28 40 61 72000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Beogradska politehnika 375 65 440 239 63.000 600/ 0
Grafičko inženjerstvo 55 5 60 8 63000 600/ 0
Bezbednost i zdravlje na radu 57 3 60 32 63000 600/ 0
Zaštita životne sredine 70 10 80 32 63000 600/ 0
Menadžment kvalitetom 58 2 60 10 63000 600/ 0
Reciklažne tehnologije 40 0 40 4 63000 600/ 0
Modni dizajn proizvoda od kože 30 10 40 0 97000 1000/ 0
Grafički dizajn 35 25 60 153 97000 1000/ 0
Dizajn industrijskih proizvoda 30 10 40 0 97000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu (Visoka tehnološka škola strukovnih studija) 150 169 319 204 66.000 0/ 0
Ekonomija 33 33 66 38 66000 0/ 0
Inženjerski menadžment 11 11 22 5 66000 0/ 0
Zaštita životne sredine 11 11 22 9 66000 0/ 0
Informacione tehnologije 34 54 88 54 72000 0/ 0
Gastronomija 17 16 33 21 72000 0/ 0
Farmacija 11 11 22 28 78000 0/ 0
Zdravstvena nega 33 33 66 49 78000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku 110 170 280 106 60.000 1.000/ 0
Inženjerstvo u drumskom saobraćaju 50 30 80 0 60000 1000/ 0
Informatika u inženjerstvu 30 30 60 0 60000 1000/ 0
Mašinsko inženjerstvo 30 10 40 0 60000 1000/ 0
Inženjestvo u drumskom saobraćaju - Visokoškolska jedinica u Tutinu 0 40 40 0 60000 1000/ 0
Hidraulika i pneumatika - Visokoškolska jedinica u Boru 0 20 20 0 60000 1000/ 0
Inženjerstvo u drumskom saobraćaju - Visokoškolska jedinica u Boru 0 40 40 0 60000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Požarevcu 165 115 280 161 55.000 0/ 0
Mašinstvo 33 27 60 25 55000 0/ 0
Elektrotehnika i računarstvo 33 27 60 49 55000 0/ 0
Poljoprivreda - Zaštita bilja 33 17 50 18 55000 0/ 0
Prehrambena tehnologija i nutricionizam 33 17 50 35 55000 0/ 0
Zaštita životne sredine 33 27 60 34 55000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu 120 110 230 188 55.000 1.200/ 0
Informatika 40 40 80 103 55000 1200/ 0
Drumski saobraćaj 40 50 90 67 55000 1200/ 0
Privredno inženjerstvo 40 20 60 18 55000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu 160 180 340 119 30.000 0/ 0
Elektrotehnika i računarstvo 30 10 40 25 30000 0/ 0
Inženjerstvo zaštite na radu 20 10 30 29 30000 0/ 0
Tehnološko inženjerstvo 65 85 150 32 30000 0/ 0
Mašinsko inženjerstvo 25 35 60 22 30000 0/ 0
Inženjerski menadžment u kriznim situacijama 20 40 60 11 30000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu 270 50 320 129 60.000 1.200/ 0
Drumski i gradski saobraćaj 110 20 130 81 60000 1200/ 0
Zaštita od požara i spasavanje 55 10 65 18 60000 1200/ 0
Bezbednost i zdravlje na radu 55 10 65 16 60000 1200/ 0
Mašinsko inženjerstvo 50 10 60 14 60000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku 264 106 370 177 70.000 1.000/ 0
Elektroenergetika 52 24 76 23 70000 1000/ 0
Elektronika i računarstvo 30 4 34 15 70000 1000/ 0
Informacione tehnologije 20 20 40 12 70000 1000/ 0
Inženjerska informatika 42 26 68 24 70000 1000/ 0
Proizvodno mašinstvo 20 2 22 18 70000 1000/ 0
Grafička tehnika 40 4 44 32 70000 1000/ 0
Proizvodni menadžment 40 6 46 21 70000 1000/ 0
Ekološki menadžment 20 20 40 3 70000 1000/ 0
Elektroenergetika - Visokoškolska jedinica Lazarevac 0 0 0 11 0 0/ 0
Inženjerska informatika - Visokoškolska jedinica Lazarevac 0 0 0 18 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu 180 295 475 358 68.100 0/ 0
Mašinstvo 15 20 35 14 68100 0/ 0
Drumski saobraćaj 12 18 30 28 68100 0/ 0
Grafičko inženjerstvo i dizajn 19 31 50 39 85020 0/ 0
Dizajn industrijskih proizvoda 12 18 30 13 85020 0/ 0
Zaštita od katastrofalnih događaja i požara 20 30 50 22 68100 0/ 0
Zaštita na radu 15 25 40 26 68100 0/ 0
Zaštita životne sredine 12 18 30 10 68100 0/ 0
Elektrotehnika 20 30 50 38 68100 0/ 0
Informacione tehnologije 40 80 120 120 85020 0/ 0
Veb dizajn 15 25 40 43 85020 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace 200 350 550 176 65.000 900/ 0
Računarstvo i informatika 30 30 60 35 65000 900/ 0
Računarstvo i informatika - Obrazovanje na daljinu 0 30 30 0 65000 900/ 0
Finansije i računovodstvo 50 70 120 35 65000 900/ 0
Porezi i carina 70 80 150 81 65000 900/ 0
Turizam 20 20 40 12 65000 900/ 0
Poslovna ekonomija 20 30 50 13 65000 900/ 0
Visokoškolske jedinice van sedišta ustanove - Jagodina 5 45 50 0 65000 900/ 0
Visokoškolske jedinice van sedišta ustanove - Dimitrovgrad 5 45 50 0 65000 900/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnološko umetnička strukovna škola Leskovac 105 15 120 58 30.000 600/ 0
Dizajn tekstila i modelovanje odeće - Modni dizajn 20 0 20 11 30000 600/ 0
Tekstilna hemija i zaštita životne sredine 20 5 25 10 30000 600/ 0
Bezbednost radne i životne sredine 20 5 25 18 30000 600/ 0
Tekstilno inženjerstvo 45 5 50 19 30000 600/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici 160 39 199 223 58.000 0/ 1.300
Mašinstvo - modul Razvoj proizvoda 25 5 30 23 58000 0/ 1300
Mašinstvo - modul Termotehnika 5 5 10 1 58000 0/ 1300
Elektrotehnika - modul Automatika 6 4 10 2 58000 0/ 1300
Elektrotehnika - modul Elektronika 6 4 10 4 58000 0/ 1300
Informatika - modul Tehnička informatika 40 5 45 62 58000 0/ 1300
Informatika - modul Internet i elektronsko poslovanje 40 5 45 75 58000 0/ 1300
Tehnički komunikacioni menadžment 18 7 25 33 58000 0/ 1300
Mehatronika 20 4 24 23 58000 0/ 1300
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu 125 55 180 82 65.000 2.000/ 0
Dizajn tekstila i odeće 50 10 60 43 95000 2000/ 0
Tekstilno inženjerstvo 35 25 60 24 65000 2000/ 0
Menadžment u tekstilnoj industriji 40 20 60 15 65000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju 176 22 198 131 40.000 0/ 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 22 4 26 11 40000 0/ 0
Ratarstvo i povrtarstvo 20 2 22 9 40000 0/ 0
Zaštita bilja 32 8 40 56 40000 0/ 0
Stočarstvo 20 2 22 17 40000 0/ 0
Prehrambena tehnologija 56 4 60 27 40000 0/ 0
Strukovna veterina 26 2 28 11 40000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka strukovna turistička škola u Beogradu 110 290 400 328 60.000 1.200/ 0
Ekonomija i turizam 110 290 400 328 60000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu 90 270 360 402 70.000 1.500/ 0
Hotelijerstvo 35 115 150 0 70000 1500/ 0
Restoraterstvo 20 40 60 0 75000 2000/ 0
Gastronomija 35 115 150 0 90000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu 130 99 229 0 66.000 900/ 0
Poslovna informatika 26 7 33 0 66000 900/ 0
Poslovna ekonomija 104 28 132 0 66000 900/ 0
Poslovna ekonomija - studije na daljinu 0 32 32 0 66000 900/ 0
Poslovna informatika - studije na daljinu 0 32 32 0 66000 900/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici 70 180 250 92 55.000 0/ 0
Strukovni vaspitač predškolske dece 60 50 110 23 55000 0/ 0
Program za obrazovanje trenera 10 50 60 31 75000 0/ 0
Strukovni nutricionista dijetetičar 0 24 24 12 95000 0/ 0
Strukovna medicinska sestra 0 56 56 26 95000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici 70 125 195 140 50.000 0/ 0
Strukovni vaspitač - Jedinica van sedišta u Čačku 0 20 20 20 50000 0/ 0
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta 45 45 90 65 50000 0/ 0
Strukovni poslovni informatičar 15 15 30 29 60000 0/ 0
Strukovni vaspitač - studije na daljinu 0 30 30 20 50000 0/ 0
Strukovni vaspitač dece u jaslicama 10 15 25 6 50000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu 70 75 145 80 45.000 0/ 0
Strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama 70 75 145 80 45000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Gnjilane (privremeno sedište u Bujanovcu) 65 65 130 52 45.000 0/ 0
Strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama 55 45 100 46 45000 0/ 0
Osnovne strukovne studije za obrazovanje vaspitača u domovima 10 20 30 6 45000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac 90 60 150 0 60.000 0/ 0
Vaspitač dece predškolskog uzrasta na srpskom, rumunskom i romskom jeziku 90 60 150 0 60000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi 70 75 145 60 48.000 1.200/ 0
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta 60 30 90 51 48000 1200/ 0
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta 5 20 25 2 48000 1200/ 0
Vaspitač za tradicionalne igre 5 25 30 7 48000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu 100 110 210 82 60.000 1.000/ 0
Vaspitači predškolskog vaspitanja i obrazovanja 80 70 150 72 60000 1000/ 0
Domski vaspitač 10 20 30 5 60000 1000/ 0
Vaspitač dece jaslenog uzrasta 10 20 30 5 60000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu 60 40 100 31 47.000 800/ 0
Obrazovanje vaspitača dece u predškolskim ustanovama 60 40 100 31 47000 800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu 85 92 177 137 60.000 1.000/ 0
Strukovni vaspitač 80 67 147 137 60000 1000/ 0
Strukovna medicinska sestra vaspitač 5 25 30 0 60000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći s privremenim sedištem u Leposaviću 350 150 500 0 50.000 0/ 0
Visokoškolska jedinica u Kraljevu 50 0 50 0 50000 0/ 0
Finansijsko poslovanje preduzeća 100 50 150 0 50000 0/ 0
Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje 100 50 150 0 50000 0/ 0
Poslovanje malih i srednjih preduzeća 100 50 150 0 50000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu 120 298 418 318 49.000 0/ 0
Finansije, računovodstvo i bankarstvo 30 58 88 55 49000 0/ 0
Turizam i ugostiteljstvo 40 92 132 103 49000 0/ 0
Menadžment biznisa i logistike 20 46 66 37 49000 0/ 0
Poslovna informatika i e-biznis 10 56 66 31 55000 0/ 0
Menadžment tehnologije hrane i gastronomije 20 46 66 92 55000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu 99 181 280 127 65.000 550/ 0
Zaštita bilja 20 20 40 25 65000 550/ 0
Zaštita životne sredine 15 25 40 16 65000 550/ 0
Strukovna veterina 8 12 20 9 65000 550/ 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 8 32 40 6 65000 550/ 0
Ratarstvo i povrtarstvo 8 12 20 3 65000 550/ 0
Agromenadžment 8 12 20 30 65000 550/ 0
Zootehnika 8 12 20 11 65000 550/ 0
Preduzetništvo 8 7 15 4 65000 550/ 0
Hotelijerstvo i restoraterstvo 8 7 15 8 65000 550/ 0
Turizam 8 42 50 15 65000 550/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu 75 75 150 138 65.000 0/ 0
Obrazovanje vaspitača dece predškolskog uzrasta 75 75 150 138 65000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju 110 80 190 119 50.000 1.000/ 0
Zaštita životne sredine 10 10 20 10 50000 1000/ 0
Prehrambena tehnologija 20 0 20 8 50000 1000/ 0
Inženjerstvo nameštaja i enterijera 20 0 20 5 50000 1000/ 0
Drumski saobraćaj 10 30 40 40 50000 1000/ 0
Mašinsko inženjerstvo 20 10 30 28 50000 1000/ 0
Proizvodna ekonomija 20 10 30 15 50000 1000/ 0
Preduzetnički menadžment 10 20 30 13 50000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan 140 120 260 0 40.000 0/ 0
Zaštita od požara 40 20 60 0 40000 0/ 0
Menadžment proizvodnje 25 25 50 0 40000 0/ 0
Inženjerska informatika 25 25 50 0 40000 0/ 0
Energetika 25 25 50 0 40000 0/ 0
Multimedijalne tehnologije 25 25 50 0 40000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Uroševcu sa privremenim sedištem u Leposaviću 100 80 180 53 42.000 1.000/ 0
Drumski saobraćaj 40 20 60 31 42000 1000/ 0
Mašinstvo 60 60 120 22 42000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu 280 234 514 191 60.000 600/ 0
Mašinstvo 25 19 44 8 60000 600/ 0
Građevinsko inženjerstvo - opšti smer 25 35 60 15 60000 600/ 0
Tehnološko inženjerstvo 32 34 66 14 60000 600/ 0
Informacione tehnologije 55 33 88 38 60000 600/ 0
Menadžment i preduzetništvo 27 6 33 21 60000 600/ 0
Turizam 54 12 66 49 60000 600/ 0
Računovodstvo i revizija 33 0 33 34 60000 600/ 0
Unutrašnja arhitektura 17 23 40 12 60000 600/ 0
Zdravstvena nega 12 72 84 0 84000 700/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija 90 276 366 587 80.000 1.500/ 0
Strukovni fizioterapeut 22 58 80 130 80000 1500/ 0
Strukovni kozmetičar estetičar 2 28 30 18 80000 1500/ 0
Strukovna medicinska sestra 51 109 160 260 80000 1500/ 0
Strukovna medicinska sestra babica 5 25 30 11 80000 1500/ 0
Strukovni farmaceutski tehničar 5 25 30 40 80000 1500/ 0
Strukovni medicinski radiolog 5 31 36 128 80000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. Dr Radomir Bojković“ Kruševac 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Kriminalističko-policijska akademija 85