Preuzmi Maturang aplikaciju
  • Državne visoke škole


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija u Beogradu 200 120 320 0 75.000 1.300/ 0
Građevinsko inženjerstvo 80 50 130 0 75000 1300/ 0
Arhitektura 40 20 60 0 75000 1300/ 0
Geodezija-geomatika 80 50 130 0 75000 1300/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu 225 1359 1584 0 80.000 1.000/ 0
Informacioni sistemi i tehnologije 28 170 198 0 80000 1000/ 0
Menadžment 28 170 198 0 80000 1000/ 0
Finansije, računovodstvo i bankarstvo 57 339 396 0 80000 1000/ 0
Marketing i trgovina 28 170 198 0 80000 1000/ 0
Porezi i carine 28 170 198 0 80000 1000/ 0
Menadžment turizma 28 170 198 0 80000 1000/ 0
Javna uprava 28 170 198 0 80000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka železnička škola strukovnih studija u Beogradu 172 38 0 0 80.000 1.200/ 0
Železnički saobraćaj 0 0 0 0 80000 1200/ 0
Železničko mašinstvo 0 0 0 0 80000 1200/ 0
Elektrotehnika u saobraćaju 0 0 0 0 80000 1200/ 0
Komercijalno poslovanje železnice 0 0 0 0 80000 1200/ 0
Javni gradski i industrijski saobraćaj 0 0 0 0 80000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu 110 280 390 0 90.000 1.000/ 0
Internet tehnologije 37 93 130 0 90000 1000/ 0
Komunikacione tehnologije 37 93 130 0 90000 1000/ 0
Poštansko-logistički sistemi 18 47 65 0 90000 1000/ 0
Bankarstvo i poslovna informatika 18 47 65 0 90000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu 205 155 360 0 55.000 1.000/ 0
Industrijsko inženjerstvo 30 30 60 0 55000 1000/ 0
Drumski saobraćaj 35 25 60 0 55000 1000/ 0
Savremene računarske tehnologije 40 20 60 0 55000 1000/ 0
Komunikacione tehnologije 35 25 60 0 55000 1000/ 0
Građevinsko inženjerstvo 35 25 60 0 55000 1000/ 0
Zaštita životne sredine 30 30 60 0 55000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 220 480 700 0 125.000 0/ 0
Audio i video tehnologije 30 50 80 0 125000 0/ 0
Automatika i sistemi upravljanja vozilima 30 50 80 0 125000 0/ 0
Ekološki inženjering 10 30 40 0 125000 0/ 0
Elektronika i telekomunikacije 30 50 80 0 125000 0/ 0
Informacioni sistemi 30 50 80 0 125000 0/ 0
Nove energetske tehnologije 30 50 80 0 125000 0/ 0
Nove računarske tehnologije 30 110 140 0 125000 0/ 0
Računarska tehnika 30 90 120 0 125000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu 0 0 0 0 65.000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 200 380 580 0 60.000 0/ 1.300
Primenjena informatika 25 55 80 0 60000 0/ 1300
Trgovina i međunarodno poslovanje 55 95 150 0 60000 0/ 1300
Turizam i hotelijerstvo 40 80 120 0 60000 0/ 1300
Preduzetništvo 25 55 80 0 60000 0/ 1300
Finansije i bankarstvo 55 95 150 0 60000 0/ 1300
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu 255 591 846 0 86.000 1.500/ 0
Strukovna medicinska sestra 56 104 160 0 86000 1500/ 0
Strukovna medicinska sestra babica 29 55 84 0 86000 1500/ 0
Strukovni sanitarno-ekološki inženjer 29 51 80 0 86000 1500/ 0
Strukovni medicinski radiolog 29 51 80 0 86000 1500/ 0
Strukovni fizioterapeut 29 71 100 0 86000 1500/ 0
Strukovni radni terapeut 19 41 60 0 86000 1500/ 0
Strukovni nutricionista dijetetičar 19 47 66 0 86000 1500/ 0
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog 19 29 48 0 86000 1500/ 0
Strukovni kozmetičar - estetičar 14 34 48 0 96000 1500/ 0
Strukovna medicinska sestra vaspitač 12 28 40 0 86000 1500/ 0
Strukovni zubni protetičar 0 80 80 0 129000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Beogradska politehnika 375 105 480 0 63.000 600/ 0
Bezbednost i zdravlje na radu 57 3 60 0 63000 600/ 0
Grafičko inženjerstvo 55 5 60 0 63000 600/ 0
Zaštita životne sredine 70 10 80 0 63000 600/ 0
Menadžment kvalitetom 58 2 60 0 63000 600/ 0
Reciklažne tehnologije 40 0 40 0 63000 600/ 0
Grafički dizajn 30 30 60 0 96000 1000/ 0
Dizajn industrijskih proizvoda 25 15 40 0 96000 1000/ 0
Modni dizajn proizvoda od kože 30 10 40 0 96000 1000/ 0
Koncept i karakter dizajn 10 30 40 0 96000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu (Visoka tehnološka škola strukovnih studija) 150 169 319 0 66.000 0/ 0
Ekonomija 33 33 66 0 66000 0/ 0
Inženjerski menadžment 11 11 22 0 66000 0/ 0
Zaštita životne sredine 11 11 22 0 66000 0/ 0
Informacione tehnologije 34 54 88 0 72000 0/ 0
Gastronomija 17 16 33 0 72000 0/ 0
Farmacija 11 11 22 0 72000 0/ 0
Zdravstvena nega 33 33 66 0 72000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku 110 170 280 0 60.000 1.000/ 0
Inženjerstvo u drumskom saobraćaju 50 30 80 0 60000 1000/ 0
Informatika u inženjerstvu 30 30 60 0 60000 1000/ 0
Mašinsko inženjerstvo 30 10 40 0 60000 1000/ 0
Inženjestvo u drumskom saobraćaju - Visokoškolska jedinica u Tutinu 0 40 40 0 60000 1000/ 0
Hidraulika i pneumatika - Visokoškolska jedinica u Boru 0 20 20 0 60000 1000/ 0
Inženjerstvo u drumskom saobraćaju - Visokoškolska jedinica u Boru 0 40 40 0 60000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Požarevcu 165 115 280 0 55.000 0/ 0
Zaštita bilja-b 0 0 0 0 0 0/ 0
Poljoprivreda - Zaštita bilja 33 17 50 0 55000 0/ 0
Zaštita životne sredine 33 27 60 0 55000 0/ 0
Elektrotehnika i računarstvo 33 27 60 0 55000 0/ 0
Mašinstvo 33 27 60 0 55000 0/ 0
Prehrambena tehnologija i nutricionizam 33 17 50 0 55000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu 120 110 230 0 55.000 1.200/ 0
Informatika 40 40 80 0 55000 1200/ 0
Drumski saobraćaj 40 50 90 0 55000 1200/ 0
Privredno inženjerstvo 40 20 60 0 55000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu 160 174 340 0 30.000 250000/ 0
Elektrotehnika i računarstvo 30 10 40 0 30000 50000 RSD/ 0
Inženjerstvo zaštite na radu 20 10 30 0 30000 50000 RSD/ 0
Tehnološko inženjerstvo 65 85 150 0 30000 50000 RSD/ 0
Mašinsko inženjerstvo 25 35 60 0 30000 50000 RSD/ 0
Inženjerski menadžment u kriznim situacijama 20 40 60 0 30000 50000 RSD/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu 270 50 320 0 60.000 1.200/ 0
Drumski i gradski saobraćaj 110 20 130 0 60000 1200/ 0
Zaštita od požara i spasavanje 55 10 65 0 60000 1200/ 0
Bezbednost i zdravlje na radu 55 10 65 0 60000 1200/ 0
Mašinsko inženjerstvo 50 10 60 0 60000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku 264 106 326 0 70.000 1.000/ 0
Elektroenergetika 52 24 76 0 70000 1000/ 0
Elektronika i računarstvo 30 4 34 0 70000 1000/ 0
Informacione tehnologije 20 20 40 0 70000 1000/ 0
Inženjerska informatika 42 26 68 0 70000 1000/ 0
Proizvodno mašinstvo 20 2 22 0 70000 1000/ 0
Proizvodni menadžment 40 6 46 0 70000 1000/ 0
Ekološki menadžment 20 20 40 0 70000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu 180 250 425 0 68.100 0/ 0
Mašinstvo 15 20 35 0 68100 0/ 0
Drumski saobraćaj 12 18 30 0 68100 0/ 0
Dizajn industrijskih proizvoda 12 18 30 0 68100 0/ 0
Zaštita od katastrofalnih događaja i požara 20 30 50 0 68100 0/ 0
Zaštita na radu 15 25 40 0 68100 0/ 0
Zaštita životne sredine 12 18 30 0 68100 0/ 0
Elektrotehnika 20 30 50 0 68100 0/ 0
Informacione tehnologije 40 80 120 0 68100 0/ 0
Veb dizajn 15 25 40 0 68100 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace 200 350 550 0 65.000 0/ 0
Računarstvo i informatika 30 30 60 0 65000 0/ 0
Računarstvo i informatika - Obrazovanje na daljinu 0 30 30 0 65000 0/ 0
Finansije i računovodstvo 50 70 120 0 65000 0/ 0
Porezi i carina 70 80 150 0 65000 0/ 0
Poslovna ekonomija 20 30 50 0 65000 0/ 0
Turizam 20 20 40 0 65000 0/ 0
Visokoškolske jedinice van sedišta ustanove - Jagodina 5 45 50 0 65000 0/ 0
Visokoškolske jedinice van sedišta ustanove - Dimitrovgrad 5 45 50 0 65000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnološko umetnička strukovna škola Leskovac 105 15 120 0 30.000 600/ 0
Tekstilno inženjerstvo 45 5 50 0 30000 600/ 0
Tekstilna hemija i zaštita životne sredine 20 5 25 0 30000 600/ 0
Bezbednost radne i životne sredine 20 5 25 0 30000 600/ 0
Dizajn tekstila i modelovanje odeće - Modni dizajn 20 0 20 0 30000 600/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici 160 34 194 0 58.000 0/ 2.400
Mašinstvo - modul Razvoj proizvoda 26 4 30 0 58000-66000 0/ 2400
Mašinstvo - modul Termotehnika 0 5 5 0 58000-66000 0/ 2400
Elektrotehnika 10 9 19 0 58000-66000 0/ 2400
Informatika - modul Tehnička informatika 42 3 45 0 58000-66000 0/ 2400
Informatika - modul Internet i elektronsko poslovanje 42 3 45 0 58000-66000 0/ 2400
Tehnički komunikacioni menadžment 19 6 25 0 58000-66000 0/ 2400
Mehatronika 21 4 25 0 58000-66000 0/ 2400
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu 125 55 180 0 65.000 2.000/ 0
Dizajn tekstila i odeće 50 10 60 0 95000 2000/ 0
Tekstilno inženjerstvo 35 25 60 0 65000 2000/ 0
Menadžment u tekstilnoj industriji 40 20 60 0 65000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju 176 22 198 0 40.000 0/ 700
Voćarstvo i vinogradarstvo 22 4 26 0 40000 0/ 700
Ratarstvo i povrtarstvo 20 2 22 0 40000 0/ 700
Zaštita bilja 32 8 40 0 40000 0/ 700
Stočarstvo 20 2 22 0 40000 0/ 700
Prehrambena tehnologija 56 4 60 0 40000 0/ 700
Strukovna veterina 26 2 28 0 40000 0/ 700
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka strukovna turistička škola u Beogradu 110 290 400 0 70.000 800/ 0
Ekonomija i turizam 110 290 400 0 70000 800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu 90 270 360 0 70.000 1.500/ 0
Hotelijerstvo 35 115 150 0 70000 1500/ 0
Restoraterstvo 20 40 60 0 75000 2000/ 0
Gastronomija 35 115 150 0 90000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu 130 99 229 0 66.000 900/ 0
Poslovna ekonomija 97 35 132 0 66000 900/ 0
Poslovna ekonomija - studije na daljinu 0 32 32 0 66000 900/ 0
Poslovna informatika 33 0 33 0 66000 900/ 0
Poslovna informatika - studije na daljinu 0 32 32 0 66000 900/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici 70 136 206 0 55.000 0/ 0
Strukovni vaspitač predškolske dece 55 11 66 0 55000 0/ 0
Program za obrazovanje trenera 15 45 60 0 75000 0/ 0
Strukovni nutricionista dijetetičar 0 24 24 0 95000 0/ 0
Strukovna medicinska sestra 0 56 56 0 95000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici 105 140 215 0 50.000 0/ 0
Strukovni vaspitač - Jedinica van sedišta u Čačku 0 20 20 0 50000 0/ 0
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta 45 45 90 0 50000 0/ 0
Strukovni vaspitač - studije na daljinu 0 30 30 0 50000 0/ 0
Strukovni vaspitač dece u jaslicama 10 15 25 0 50000 0/ 0
Strukovni poslovni informatičar 20 30 50 0 60000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu 70 75 145 0 45.000 0/ 0
Strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama 70 75 145 0 45000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Gnjilane (privremeno sedište u Bujanovcu) 65 65 130 0 45.000 0/ 0
Strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama 55 45 100 0 45000 0/ 0
Osnovne strukovne studije za obrazovanje vaspitača u domovima 10 20 30 0 45000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac 80 70 150 0 60.000 0/ 0
Vaspitač dece predškolskog uzrasta na srpskom, rumunskom i romskom jeziku 80 70 150 0 60000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi 73 47 120 0 48.000 0/ 0
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta 68 27 95 0 48000 0/ 0
Vaspitač za tradicionalne igre 5 20 25 0 48000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu 100 110 210 0 60.000 0/ 0
Vaspitači predškolskog vaspitanja i obrazovanja 80 70 150 0 60000 0/ 0
Domski vaspitač 10 20 30 0 60000 0/ 0
Vaspitač dece jaslenog uzrasta 10 20 30 0 60000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu 60 40 100 0 48.000 800/ 0
Obrazovanje vaspitača dece u predškolskim ustanovama 60 40 100 0 48000 800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu 85 92 177 0 60.000 0/ 0
Strukovni vaspitač 80 67 147 0 60000 0/ 0
Strukovna medicinska sestra vaspitač 5 25 30 0 60000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći s privremenim sedištem u Leposaviću 300 150 450 0 50.000 0/ 0
Finansijsko poslovanje preduzeća 100 50 150 0 50000 0/ 0
Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje 100 50 150 0 50000 0/ 0
Poslovanje malih i srednjih preduzeća 100 50 150 0 50000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu 120 364 484 0 49.000 0/ 0
Finansije, računovodstvo i bankarstvo 18 70 88 0 49000 0/ 0
Menadžment biznisa i logistike 18 48 66 0 49000 0/ 0
Turizam i ugostiteljstvo 33 99 132 0 49000 0/ 0
Menadžment tehnologije hrane i gastronomije 33 99 132 0 55000 0/ 0
Poslovna informatika i e-biznis 18 48 66 0 55000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu 99 181 280 0 72.000 600/ 0
Zaštita bilja 20 20 40 0 72000 600/ 0
Zaštita životne sredine 15 25 40 0 72000 600/ 0
Strukovna veterina 8 12 20 0 72000 600/ 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 8 32 40 0 72000 600/ 0
Ratarstvo i povrtarstvo 8 12 20 0 72000 600/ 0
Zootehnika 8 12 20 0 72000 600/ 0
Agromenadžment 8 12 20 0 72000 600/ 0
Preduzetništvo 8 7 15 0 72000 600/ 0
Hotelijerstvo i restoraterstvo 8 7 15 0 72000 600/ 0
Turizam 8 42 50 0 72000 600/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu 80 70 150 0 65.000 0/ 0
Obrazovanje vaspitača dece predškolskog uzrasta 80 70 150 0 65000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju 110 80 190 0 50.000 1.000/ 0
Zaštita životne sredine 10 10 20 0 50000 1000/ 0
Prehrambena tehnologija 20 0 20 0 50000 1000/ 0
Inženjerstvo nameštaja i enterijera 20 0 20 0 50000 1000/ 0
Drumski saobraćaj 10 30 40 0 50000 1000/ 0
Mašinsko inženjerstvo 20 10 30 0 50000 1000/ 0
Proizvodna ekonomija 20 10 30 0 50000 1000/ 0
Preduzetnički menadžment 10 20 30 0 50000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan 140 120 260 0 40.000 0/ 0
Energetika 30 20 50 0 40000 0/ 0
Multimedijalne tehnologije 25 25 50 0 40000 0/ 0
Zaštita od požara 40 20 60 0 40000 0/ 0
Menadžment proizvodnje 20 30 50 0 40000 0/ 0
Inženjerska informatika 25 25 50 0 40000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Uroševcu sa privremenim sedištem u Leposaviću 100 80 180 0 42.000 1.000/ 0
Drumski saobraćaj 40 20 60 0 42000 1000/ 0
Mašinstvo 60 60 120 0 42000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu 280 210 490 0 60.000 0/ 0
Mašinstvo 31 13 44 0 60000 0/ 0
Građevinsko inženjerstvo - opšti smer 31 29 60 0 60000 0/ 0
Tehnološko inženjerstvo 44 22 66 0 60000 0/ 0
Informacione tehnologije 55 33 88 0 60000 0/ 0
Menadžment i preduzetništvo 27 6 33 0 60000 0/ 0
Turizam 43 23 66 0 60000 0/ 0
Zdravstvena nega 12 48 60 0 84000 0/ 0
Računovodstvo i revizija 20 13 33 0 60000 0/ 0
Unutrašnja arhitektura 17 23 40 0 60000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija 90 246 336 0 80.000 1.500/ 0
Strukovna medicinska sestra 51 109 160 0 80000 1500/ 0
Strukovni fizioterapeut 22 58 80 0 80000 1500/ 0
Strukovni medicinski radiolog 5 31 36 0 80000 1500/ 0
Strukovna medicinska sestra babica 7 23 30 0 80000 1500/ 0
Strukovni farmaceutski tehničar 5 25 30 0 80000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Kriminalističko-policijska akademija 127 180 307 0 81.000 0/ 0
Osnovne strukovne studije kriminalistike 20 30 50 0 81000 0/ 0
Osnovne akademske studije kriminalistike 70 80 150 0 81000 0/ 0
Forenzičko inženjerstvo 10 30 40 0 81000 0/ 0
Informatika i računarstvo 27 40 67 0 81000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehničko-tehnološka škola strukovnih studija u Kruševcu 100 20 120 0 48.000 0/ 1.000
Tehnologija 40 0 40 0 48000 0/ 1000
Zaštita životne sredine i zaštita na radu 40 0 40 0 48000 0/ 1000
Informatika i računarstvo 20 20 40 0 48000 0/ 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu 30 15 45 0 96.000 0/ 1.500
Grafički dizajn 10 5 15 0 96000 0/ 1500
Dizajn enterijera 10 5 15 0 96000 0/ 1500
Mediji slike 10 5 15 0 96000 0/ 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija - Novi Beograd 110 130 240 0 52.000 0/ 0
Kompjuterski mašinski sistemi 60 30 90 0 52000 0/ 0
Industrijsko inženjerstvo 40 20 60 0 52000 0/ 0
Energetska efikasnost i čista energija 10 20 30 0 52000 0/ 0
Kompjuterski mašinski sistemi - Visokoškolska jedinica u Valjevu 0 60 60 0 52000 0/ 0