Preuzmi Maturang aplikaciju
  • Privatne visoke škole


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković 0 100 100 0 0 0/ 0
Strukovna medicinska sestra - tehničar 0 60 60 0 0 0/ 0
Strukovni fizioterapeut 0 20 20 0 0 0/ 0
Strukovni medicinski radiolog 0 20 20 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije - ITS 0 480 480 0 2.400 2.400/ 0
Informacione tehnologije 0 180 180 0 2400-3100 EUR 2400-3100/ 0
Elektronsko poslovanje 0 60 60 0 2200-2800 EUR 2200-2800/ 0
Informacioni sistemi 0 60 60 0 1950-2350 EUR 1950-2350/ 0
Računarska multimedija 0 180 180 0 2200-2900 EUR 2200-2900/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak 0 200 200 0 0 0/ 0
Ekonomija i biznis 0 200 200 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola modernog biznisa - MBS 0 120 120 0 0 0/ 0
Menadžment u savremenom biznisu 0 120 120 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije - MPK 0 473 473 0 0 800/ 0
Menadžment trgovine i marketinga - studije na daljinu 0 51 51 0 0 800/ 0
Menаdžment u ugostiteljstvu 0 99 99 0 0 800/ 0
Preduzetništvo 0 66 66 0 0 800/ 0
Menadžment trgovine i marketinga 0 115 115 0 0 800/ 0
Menadžment poslovnih komunikacija 0 115 115 0 0 800/ 0
Primenjena informatika 0 27 27 0 0 800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost 0 200 200 0 1.000 1.000/ 0
Kriminalistika i bezbednost 0 50 50 0 1500 EUR 1500/ 0
Civilna zaštita i vanredne situacije 0 50 50 0 1200 EUR 1200/ 0
Socijalni i vaspitno-popravni rad 0 50 50 0 1200 EUR 1200/ 0
Organizacija javnih i poslovnih sistema 0 50 50 0 1000 EUR 1000/ 0