Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs
  • Beograd dodeljuje 146 stipendija najboljim srednjoškolcima i studentima


(Preuzeto sa sajta Blic - 20.10.2017. )

Srednjoškolci sa prosekom većim od 4,75 i studenti sa najnižom prosečnom ocenom 9,50 narednih dana mogu konkurisati za jednu od 146 stipendija koje dodeljuje Grad Beograd.

Studenti

Foto: Wikipedia

Gradska uprava Beograda danas je objavila Konkurs za dodelu 146 stipendija učenicima srednjih škola i studentima visokoškolskih ustanova u Beogradu za 2017. godinu.

Stipendije se dodeljuju u 10 jednakih mesečnih rata, za srednjoškolce one iznose 10.000, a za studente 11.000 dinara mesečno.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od objavljivanja konkursa, a mogu se prijaviti državljani Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji Beograda, koji istovremeno ne primaju više stipendija iz sredstava drugih pravnih lica koja su korisnici budžeta.

Da bi konkurisali za neku od 44 stipendija, srednjoškolci bi trebalo da ispunjavaju i sledeće uslove: da su redovni učenici druge, treće ili četvrte godine četvorogodišnje državne srednje škole i da imaju osvojenu nagradu u prethodnoj školskoj godini (za umetničke škole u dve kalendarske godine).

Za neku od 102 stipendije mogu konkurisati studenti osnovnih ili master studija, koji su na budžetu državne visokoškolske ustanove u Beogradu i da su najmanje na drugoj godini.

Prijavu i dokumenta koja dokazuju ispunjenost uslova dostavljaju se Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu Beograda.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: