Preuzmi Maturang aplikaciju
  • Dva matematička predavanja u subotu na PMF-u


(Preuzeto sa sajta 021 - 15.12.2017. )

Dva predavanja održaće se u subotu, 16. decembra, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Matematička subota na PMF-u

Foto: PMF

U pitanju je deo programa "Matematičke subote".

 

10h - Kristina Ago "Značajne tačke trougla"

Pored četiri najpoznatije značajne tačke trougla koje se proučavaju u školama (centri opisane i upisane kružnice, ortocentar i težište) u svakom trouglu se može izdvojiti još veliki broj zanimljivih tačaka: Toričelijeva, Brokarova, Žergonova, Lemuanova,... Na ovom predavanju publika će se upoznati s nekima od njih.

 

12h - Nebojša Mudrinski "Čevina i Menelajeva teorema"

Teoreme Čeve i Menelaja su među najmoćnijim teoremama o trouglovima. Jedna od njih daje uslove za kolinearnost tačaka dobijenih kao preseci nekih pravih, a druga uslove za to da tri prave određene nekim tačkama prolaze kroz istu tačku, što su neki od najčešćih problema kakvi se postavljaju u geometriji.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: