Preuzmi Maturang aplikaciju
   
 • Filozofski fakultet u Kosovsoj Mitrovici je raspisao konkurs za upis studenata u prvu godinu master studija – Treći upisni rok


Prijavljivanje na konkurs za master akademske studije biće od 14. do 30. septembra 2020. godine, od 9:00 do 13:00 časova.

Prijava se može izvršiti i elektronskim putem: slanjem skeniranih dokumenata, obrasca za prijavu i uplatnice na mejl-adresu: sasa.miletic@pr.ac.rs.

 • Polaganje diferencijalnih ispita na master akademskim studijama: 1. oktobar 2020. godine, u 10:00 časova.
 • Objavljivanje preliminarne, jedinstvene rang-liste za master akademske studije: 1. oktobar 2020. godine, u 10:00 časova.
 • Objavljivanje konačne rang-liste: 2. oktobar 2020. godine, u 10:00 časova.
 • Upis kandidata: 5. i 6. oktobar 2020. godine.

Prilikom prijave na konkurs za master akademske studije, kandidati:

 • podnose originalna dokumenta na uvid,
 • predaju prijavni list,
 • predaju overenu kopiju diplome o završenim četvorogodišnjim osnovnim studijama,
 • predaju uverenje o položenim ispitima,
 • predaju kopiju izvoda iz Matične knjige rođenih i
 • predaju uplatnicu u iznosu od 3.000 dinara na račun Filozofskog fakulteta, broj: 840-1498666-80, poziv na broj: 97 41-310 (prijava na konkurs). Za kandidate koji polažu diferencijalne ispite naknada je 5.000 dinara po ispitu.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu.

Obrazac za upis na master akademske studije možete preuzeti sa sledećeg linka.

Pregled broja slobodnih mesta za upis na osnovne i master akademske studije po studijskim programima:

 

 

Studijski program

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Budžet

Samof.

Ukupno

Srpski jezik i književnost

4

6

10

Srpska književnost i jezik

4

6

10

Ruski jezik i književnost

2

3

5

Engleski jezik i književnost

8

18

26

Pedagogija

6

14

20

Istorija

6

14

20

Psihologija

6

19

25

Sociologija

4

11

15

Istorija umetnosti

Filozofija

Ukupno

40

91

131


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: