Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs
  • Karlovačka opština raspisala konkurs za stipendije za srednjoškolce


(Preuzeto sa sajta Dnevnik - 10.10.2017. )

Lokalna samouprava u Sremskim Karlovcima raspisala je konkurs za dodelu stipendija srednjoškolcima u školskoj 2017/18. godini, a rok za prijavljivanje je 14. oktobar.

Sremski Karlovci

Foto: Wikimedia

Pravo na stipendije imaju redovni učenici srednjih škola koje su osnovali Republika Srbija ili Autonomna Pokrajina Vojvodina. Osim toga, đaci moraju imati prebivalište u Sremskim Karlovcima, što dokazuju uverenjem Policijske stanice ili fotokopijom lične karte iz koje se vidi da učenik ima prebivalište najmanje tri godine u tom mestu. Od dodatnih uslova, potrebno je da tokom školovanja nisu obnavljali nijednu godinu, osim u slučaju bolesti. Za prvi razred srednje škole stipendija se dodeljuje samo učenicima koji su proglašeni đacima generacije u Osnovnoj školi „23. oktobar”, a od drugog do četvrtog razreda stipendiraju se oni koji su u prethodnim razredima imali prosečnu ocenu 5,00.

Od dokumenata potrebno je da dostave popunjenu i potpisanu izjavu, potvrdu o redovnom školovanju i dokaz o uspehu. Za učenike prvog razreda to je overena fotokopija svedočanstva ili đačke knjižice i dokaz da su proglašeni đacima generacije, a za ostale razrede dovoljna je overena fotokopija svedočanstva za prethodne godine.

Stipendija se odobrava počev od 1. oktobra ove godine do 30. septembra 2018., s tim što se ne isplaćuje tokom jula i avgusta. Odluku o visini i broju stipendija donosi Opštinsko veće u skladu s Odlukom o budžetu.

Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj, 21205 Sremski Karlovci, s napomenom „Prijava na konkurs za dodelu stipendija učenicima srednjih škola“.

Na zvaničnom sajtu karlovačke opštine http://sremskikarlovci.rs/, mogu se naći potrebni obrasci u elektronskoj formi.

 

Jednokratna novčana pomoć

Karlovački učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, čiji roditelji su 21. decembra 2006. godine, na dan osnivanja Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima imala status izbeglica ili raseljenih, mogu računati i na jednokratnu novčanu pomoć. Pomoć koju odobrava taj Fond iznosi do 40.000 dinara po detetu i uplaćuje se na račun punoletnog člana domaćinstva na ime školovanja deteta u roku od 60 dana od odluke o izboru. Prijava se podnosi na obrascu, koji se može dobiti u prostorijama Fonda, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25. ili preuzeti sa sajta http://www.fondajnfort.rs/, podnosi se neposredno Fondu ili putem pošte preporučenom pošiljkom. Za dodatne informacije treba se obratiti Fondu ili na broj 021/475-4-295.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: