Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Projekat Moja Posla


(Preuzeto sa sajta 24 sata - 26.02.2013. )

U nameri da mladima olakša donošenje odluke o karijeri i izboru odgovarajućeg obrazovanja, projekat Moja Posla pokrenuo je istoimeni veb sajt u okviru kog će se objavljivati korisne i zanimljive informacije o zanimanjima budućnosti. Reč je, između ostalog, o poslovima iz oblasti kreativne industrije, informacionih tehnologija, primenjene umetnosti i usluga ka kojima se već nekolio godina usmeravaja globalna ekonomija i tržište rada. Motivisanjem mladih u Srbiji da se u odabiru svojih karijera usmere ka nekim od tih zanimanja, dugoročno se doprinosi razvoju domaće ekonomije i privrede. Osim toga, informisanjem o karakteristikama konkretnih zanimanja i značaju donošenja odgovarajućih  odluka, mladima se pruža podrška da aktivno pristupe kreiranju svojih karijera.

Veb sajt Moja Posla će mladima svakodnevno pružati informacije o poželjnim zanimanjima, onima koji se njima bave, kao i o znanjima i veštinama koje je neophodno steći da bi se odluka o izboru fakulteta i posla donela na najbolji mogući način.

Projekat Moja Posla realizuje organizacija SEE ICT uz podršku nemačke agencije za međunarodnu saradnju GIZ.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: