Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći s privremenim sedištem u Leposaviću

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju završenu:

  • srednju četvorogodišnju školu
  • srednju trogodišnju školu sledećih zanimanja: trgovina, ugostiteljstvo i turizam, mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika, poljoprivreda, proizvodnja hrane i prehrana, šumarstvo i obrada drveta, geologija, rudarstvo i metalurgija, hemija, nemetali, grafičarstvo, tekstilstvo i kožarstvo, geodezija i građevinarstvo, saobraćaj i zanimanje ličnih usluga.

Na trogodišnje studije mogu se upisati samo kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Svi kandidati polažu klasifikacioni ispit iz predmeta:

  • Ekonomija,
  • Matematika,
  • Ekonomika,
  • Sociologija,

pri čemu, od navedenih, polažu dva predmeta po svom izboru.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: