Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

 

  Uslovi upisa na GRAĐEVINSKI ODSEK su stečeno odgovarajuće srednje obrazovanje: građevinske, ahitektonske, elektroteničke, hidrograđevinske, rudarske (rudarsko-geološka), hemijsko-tehnološke, matematičko-tehničke, mašinske, keramičke, metalurške, prirodno-tehničke, saobraćajne, škole za proizvodnju građevinskih materijala, tehnološke, šumarske, geološke, poljoprivredne škole, drvoprerađivačke, hidrometeorološke, vojnotehničke škole u rangu srednje škole, gimnazije i ostalih srednjih škola.

  Uslovi za upis na GEODETSKI ODSEK su stečeno odgovarajuće srednje obrazovanje: geodetske, građevinske, ahitektonske, mašinske, matematičko-tehničke, prirodno-tehničke, mašinsko-energetske, elektrotehničke, tehnološke, šumarske, saobraćajne, geološke, hidrometeorološke, poljoprivredne, rudarsko-metalurške i ostalih struka prirodno-matematičkog i tehničkog usmerenja, kao i vojnotehničke škole u rangu srednje škole, gimnazije i ostalih srednjih škola.

Svi kandidati polažu prijemni ispit iz MATEMATIKE.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: