Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Visoka hotelijerska škola strukovnih studija – Beograd u prvu godinu osnovnih strukovnih studija upisuje studente na sledeće studijske programe: 

 

Uslov za upis

Na studijske programe Hotelijerstvo i Restoraterstvo:

 • završena srednja škola,
 • opšta zdravstvena sposobnost za rad u ugostiteljstvu i
 • prijemni ispit.

Na studijski program Gastronomija:

 • završena srednja škola
 • opšta zdravstvena sposobnost za rad u ugostiteljstvu i
 • prijemni ispit.

 

Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs

 • prijava na konkurs (nalazi se u Informatoru koji se nabavlja u Školi);
 • svedočanstva svih razreda završene srednje škole;
 • diploma o položenom završnom (maturskom) ispitu i
 • izvod iz matične knjige rođenih.

Kandidati podnose na uvid originalna dokumenta a prilažu neoverene fotokopije: Fotokopije priloženih dokumenata se ne vraćaju!

 

Prijemni ispit

Kandidati polažu TRI ispita.  

Prvi ispit je iz stranog jezika (bira se jedan od četiri ponuđena), a maksimalan broj bodova je 30.

 • Engleski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Francuski jezik

Drugi ispit zavisi od studijskog programa za koji se konkuriše. Maksimalan broj bodova na testu je 20.

Za studijski program Hotelijerstvo polaže se jedan od sledeća četiri:

 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Geografija
 • Osnovi ekonomije
 • Sociologija

Za studijski program Rerstoraterstvo polaže se jedan od sledeća četiri:

 • Usluživanje
 • Geografija
 • Osnovi ekonomije
 • Sociologija

Za studijski program Gastronomija obavezno se polaže

 • Kuvarstvo

Treći ispit takođe zavisi od studijskog programa za koji se konkuriše. Maksimalan broj bodova na ovom testu je 10.

Za studijski program Hotelijerstvo poslaže se pismeno

 • Opšta informisanost

Za studijski program Rerstoraterstvo treći je praktični ispit iz Usluživanja.  

Ocenjuju se sledeće kategorije (do 2 boda po svakoj):

 • lična higijena sa higijenom rada, pristup i stav
 • organizacija i tehnika radnih procesa
 • kultura ophođenja i ponašanja
 • opšte veštine na radnom mestu
 • završni radovi i operacije

Za studijski program Gastronomija poslednji je praktični ispit iz Kuvarstva

Ocenjuju se sledeće kategorije (do 2 boda po svakoj):

 • lična higijena sa higijenom rada, pristup i stav
 • organizacija i tehnika radnih procesa
 • prepoznavanje životnih namirnica i njihova primena
 • opšte veštine na radnom mestu
 • završni radovi i operacije

Za praktični ispit iz Kuvarstva kandidati moraju imati uniformu i važeću sanitarnu ispravu.

 

Merila za izbor kandidata

Izbor kandidata vrši se na osnovu sledećih merila: 

I Opšteg uspeha iz srednje škole koji se vrednuje i izračunava u bodovima, na sledeći način: Zbir prosečnih ocena u sva četiri razreda srednje škole množi se sa dva, s tim što se uspeh u srednjoj školi računa zaokruživanjem na dve decimale. Ako kandidat ima odgovarajuće srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju, opšti uspeh u trećem razredu računa se dvostruko. Po ovom osnovu kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova

II Uspeha na prijemnom ispitu koji se vrednuju i izračunavaju u bodovima, na sledeći način: Tačan odgovor na prijemnom ispitu vrednuje se jednim bodom. Rezultat koji kandidat postigne na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, odnosno od 0 do 30 bodova za svaki predmet: strani jezik do 30 bodova, drugi izborni predmet do 20 bodova za pismeni test i do 10 bodova za praktični ispit ili test informisanosti. Kandidat koji je kao učenik završnog razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na Republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete ili na međunarodnom takmičenju, ne polaže prijemni ispit iz tog predmeta. Ovom kandidatu prijemni ispit se vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Na osnovu navedenih merila dobija se ukupan broj bodova (najviše 100) koji služi kao kriterijum za formiranje rang liste kandidata.

 

Dokumenta i formulari potrebni za upis:

 • originalna srednjoškolska dokumenta (sva svedočanstva i diploma srednje škole) ili overene kopije
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • lekarsko uverenje za upis u Školu
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5cm
 • indeks i dva ŠV20 obrasca (sve se kupuje u školi)
 • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente
 • obavezno je uplatiti osiguranje za školsku 2017/18. (u školi)

 

Školarina

Školarina za samofinansirajuće studente razlikuje se u zavisnosti od smera.

 • Hotelijerstvo – 70.000 dinara
 • Restoraterstvo – 75.000 dinara
 • Gastronomija – 90.000 dinara

Školarina za strane državljane razlikuje se u zavisnosti od smera.

 • Hotelijerstvo – 1.000 evra
 • Restoraterstvo – 2.000 evra
 • Gastronomija – 2.500 evra

Školarina se može platiti u celosti ili na rate.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: