Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija izdala je vodič za studente 2013.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: