Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za drugi upisni rok u 2019/20. godinu

Visoka medicinska škola strukovnih studija vrši upis na studijske programe:

 

Važni datumi - upis 2019/20

Prijave učesnika konkursa za upis studenata u školsku 2019/2020. godinu, na osnovnim strukovnim studijama podnose se do 03.07.2019. godine.

Kvalifikacioni ispit iz predmeta „Biologija“ polaže se 05.07.2019. godine i 08.07.2019. godine, sa početkom u 11:00h (po odluci Komisije za upis).

Preliminarni rezultati sa kvalifikacionog ispita (lista kandidata) biće objavljeni 10.07.2019. godine, dok će konačni rezultati biti objavljeni 15.07.2019. godine, na oglasnoj tabli VMŠ "MM".

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa vršiće se od 16.07.2019. godine do 31.07.2019.godine.

 

Uslov za upis

Uslov za upis je završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit iz predmeta Biologija. 

Pripremna pitanja za polaganje prijemnog ispita možete videti ovde.

 

Redosled kandidata

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita, tako da kandidat može osvojiti najviše 100 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svim razredima pomnožen sa dva, tako da kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Po osnovu polaganja prijemnog ispita kandidat može ostvariti najviše 60 bodova (uslov da je prijemni položen je ostvaren 31 bod). U slučaju jednakog broja ostvarenih bodova prednost ima kandidat sa većim brojem bodova sa prijemnog ispita.

 

Dokumenta za upis

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

  • overene fotokopije svedočanstava svih razreda završene srednje škole,
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi,
  • fotokopiju lične karte,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uverenje o državljanstvu,
  • lekarsko uverenje (ne starije od 6 meseci),
  • dve fotografije (3,5x4,5),
  • dokaz o uplati administrativnih troškova upisa i polaganja prijemnog ispita, u iznosu od 60 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, prvog radnog dana u mesecu, za tekući mesec.

Potrebna dokumentacija za upis:

  • 2 fotografije za indeks (3.5 x 4.5 cm)
  • ŠV20 obrazac (dobija se i popunjava u školi)

 

Dodatne informacije o upisu i prijemnom ispitu

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: