Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Pripremna nastava

18.maja će se održati pripremna nastava za prijemni ispit. Priprema će se održati iz hemije, biologije i pojmova iz ekonomije i menadžmenta.  

Opšti uslovi

Uslovi upisa na osnovne strukovne studije:

  • Završena srednja škola u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju
  • Položen prijemni ispit.

Uslovi upisa u treću godinu studija:

  • Završena srodna visoka škola

 

Prijemni ispit

Prijemni ispit za sve studijske programe polaže se iz jednog od tri ponuđena predmeta, po izboru kandidata: Biologija, Hemija i Pojmovi iz ekonomije i menadžmenta.

 

Školarina

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 65.000,00 dinara (moguće plaćanje u 9 mesečnih rata).

Školarina za studente strance 550,00 € (moguće plaćanje u 9 mesečnih rata).


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: