Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Agromenadžment

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment, Poljoprivreda ,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Hemija, Ekonomija, Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine,

Gradovi: Šabac

AGROMENADžMENT
Ciljevi studijskog programa
Ciljevi studijskog programa u punoj su saglasnosti sa osnovnim zadacima i ciljevima strukovnih studija, a proizilaze iz suštine obrazovanja na strukovnim studijama: Studijski programAgromenadžment imaniz precizno definisanih ciljeva koji ukupno vode formiranju do bro obučenih strukovnih inženjerau oblasti menadžmenta, koji imaju neophodna teorijska, i bogata praktična znanja i veštine za obavljanje svoje profesije.
Svršeni studenti Studijskog programa Agromenadžmenta su opredeljeni za permanentno usavršavanje, a sposobni su da po prijemu na radno mesto mogu efikasno, brzo i pouzdano da prihvate odgovornost za povereni posao, da na poslu samostalno, ili u timu, daju svoj puni stručni i etički doprinos prosperitetu u radnom okruženju, i društvu u celini.
Pri tome, studijski program se u kontinuitetu analizira, poredi srodnim programima na drugim visokoškolskim ustanovama i stalno unapređuje i poboljšava.

Ciljevi Studijskog programa Agromenadžment usmereni su ka studentima i obuhvataju:

 

  • Usvajanje osnovnih znanja iz disciplina koje omogućavaju razumevanje i olakšavaju sporazumevanje i tehničku komunikaciju sa drugim tehničkim strukama i afirmiše multidisciplinarnost radnih timova, na koju će inženjeri strukovnih studija biti upućeni na radnom mestu.
  • Usvajanje neophodnih znanja iz informatičkih tehnologija i kompjuterskih veština u cilju ovladavanja osnovnim programskim paketima koji se koriste u opštem, i poslovnom korišćenju računara.
  • Upoznavanje sa tehnikama rada uposlovnim sistemima,
  • Ovladavanje osnovnim analitičkim tehnikama, obradom i prezentacijom rezultata analiza
  • Usvajanje odgovarajućih teorijskih i praktičnih znanja i veština za njihov transfer u upravljačke procese
  • Osposobljavanje za brzo i efikasno uključivanje svršenih studenata u proizvodni proces i efikasno profesionalno angažovanje na radnom mestu
  • Razvijanje samopouzdanja i sigurnosti svršenih studenata u svoje znanje i veštine, i sposobnosti za kritičk i i samokritički pristup u mišljenju
  • Razvijanje svesti o potrebi permanentnog obrazovanja i usavršavanja tokom čitave profesionalne karijere svršenih studenata
  • Izgradnja profesionalne etike u radu i odgovornosti na poslu
  • Stalno unapređivanje kvaliteta svih eleme nata studijskog programa


Spisak predmeta po godinama studija pogledajte ovde.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog