Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Studijski program - Ratarstvo i povrtarstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Poljoprivreda ,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Hemija, Ekonomija, Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine,

Gradovi: Šabac

Nastavni plan i ispiti

VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO
Ciljevi studijskog programa
Program osnovnih strukovnih studija VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO, treba da obezbedi postizanje sledećih ciljeva:

 

  • Osposobljenost studenata za stručan neposredan rad u procesu tehnologije gajenja voća i grožđa sa posebnim osvrtom na berbu, skladištenje i čuvanje plodova.
  • Osposobljenost studenata da, u proizvodnim uslovima, profesionalno primenjuju savremene i efikasne tehnologije gajenja voća i grožđa.
  • Da student stekne znanja i veštine, koje će mu omogućiti da povećava efikas nost sredstava mehanizacije.
  • Da je sposoban za planiranje i praktičnu organizaciju proizvodnje, uz očuvanje životne sredine.
  • Da se formiraju stručnjaci koji mogu aktivno i efikasno pratiti sva savremena dostignuća u oblasti upravljanja i njihovom primenom u praksi, dalje razvijati i unapređivati efikasnost tehnologije gajenja voća i grožđa.
  • Da studenti razvijaju sposobnost timskog rada.
  • Da stečena znanja i veštine mogu koristiti za svoje dalje stručno usavršavanje.

Svi ovi ciljevi će se ostvarivati uz postepeno ali temeljito osavremenjavanje nastave, primenom modernih interaktivnih metoda nastave i učenja, usmeravanjem ka aktivnom i kreativnom učenju, usmeravanjem ka sticanju praktičnog i aplikativnog, umesto čisto teorijskog znanja, što će sve doprineti kontinuiranom poboljšanju efikasnosti studiranja, kao i osposobljavanju studenata za samostalan rad u struci.
Ciljevi studijskog programa su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu obrazovnu i druge delatnosti ove visokoškolske
ustanove, uključujući i njenu sveukupnu stručnu delatnost u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji. Sve aktivnosti ustanove, a posebno razvoj studijskih programa, su u skladu sa usvojenom misijom i ciljevima. Škola periodično preispituje svoju misiju i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesuplaniranja i raspodele raspoloživih resursa.

Spisak predmeta po godinama studija pogledajte ovde.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog