Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Zaštita bilja

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Poljoprivreda ,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Hemija, Ekonomija, Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine,

Gradovi: Šabac

ZAŠTITA BILjA
Ciljevi studijskog programa
Osnovni cilj studijskog programa je prenošenje najnovijih naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti zaštite bilja, zasnovanim na modernim principima i standardima.
Takođe, cilj studijskog programa je usmeravanje studija ka sticanju znanja i veština potrebnih za profitabilnu biljnu proizvodnju, uz zaštitu okoline, očuvanje resursa ruralnih područja i kulturnog nasleđa. Kao sledeći osnovni cilj studijskog programa je pružanje mogućnosti za sticanje vrlo razno
vrsnih praktičnih znanja iz domena svih segmenata zaštite bilja u biljnoj proizvodnji, uz maksimalnu mogućnost biološkog ratarenja i proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane.
Jedan od prioritetnih ciljeva je dalji razvoj koncepta obrazovanja studenata koji nudi kompletnog stručnjaka spremnog za sve izazove u biljnoj proizvodnji novog vremena. U osnovi ovaj studijski program ima za cilj modifikaciju obrazovnog sistema u skladu sa Bolonjskim procesom, odnosno
postepeno omogućavanje svojim studentima za uključivanje u evropski visokoškolski obrazovni prostor.
Osnovna orijentacija studijskog programa je promovisanje evropske saradnjeu osiguranju kvaliteta, sa naglaskom na razvoj kompatibilnih kriterijuma i metoda studiranja. To znači prihvatanje evropskih dimenzija u visokom obrazovanju, međuinstitucionalne saradnje i šeme mobilnosti, kao i integralnih programa studiranja i istraživanja u oblasti ratarstva. Vizija škole u budućnosti je da se dostigne nivo razvijenih evropskih institucija u svojoj oblasti. Do nje će se doći putem postepenog osiguranja visokog kvaliteta evropskih standarda studiranja, doprinosa razvoju strukovnog obrazovanja, razvijanja i unapređivanja istraživanja, uticaja na praksu i politiku razvoja proizvodnje biljne hrane u zemlji.
U svim godinama studiranja aktivnosti su usmerene na buđenje interesa kod studenata za poljoprivrednu struku, upućivanje na samostalno i samoinicijalnio istraživanje i informisanje u oblasti proizvodnje njivskog bilja, stvaranje svesti o neophodnosti permanentne edukacije u ovoj struci, kao i upućivanje studenata na kritički pristup ponuđenim ili raspoloživim informacijama. Svi ovi ciljevi će se ostvarivati uz postepeno ali temeljito osavremenjavanje nastave, primenom modernih interaktivnih metoda nastave i učenja, usmeravanjem ka aktivnom i kreativnom učenju, usmeravanjem ka sticanju praktičnog i aplikabilnog, umesto čisto teorijskog znanja, što će sve doprineti kontinuiranom poboljšanju efikasnosti studiranja, kao i osposobljavanju studenata za samostalan rad u struci.
Konkretni cilj se ogleda prvenstvene preko ponude individualnog izbora predmeta, kao i prilagođenosti studijskog programa potrebama najboljih i najsposobnijih studenata, koliko i onih koji su na nivou proseka ili ispod njega.
Rezultati koje studijski program želi da ostvari u narednom periodu su formiranje stručnjaka koji će moći da se uključe u evropske tokove ratarske i
povrtarske proizvodnje i obezbeđenje osnove za stalnu kontrolu i poboljšanje studijskog programa.
Ciljevi studijskog programa su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu obrazovnu i druge delatnosti ove visokoškolsk
e ustanove, uključujući i njenu sveukupn u stručnu delatnost u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji.
Sve aktivnosti ustanove, a posebno razvoj studijskih programa, su u skladu sa usvojenom misijom i ciljevima. Škola periodično preispituje svoju misiju i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja i raspodele raspoloživih resursa.

Spisak predmeta po godinama studija pogledajte ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog