Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Pravo učešća na konkurs imaju kandidati koji imaju stečeno srednje obrazovanje četvrtog ili trećeg stepena.

Prijemne ispite kandidati sa četvrtim stepenom srednjeg obrazovanja polažu za:

 

  • Voćarstvo i vinogradarstvo
  • Ratarstvo i povrtarstvo
  • Zaštita bilja
  • Stočarstvo

polažu Hemiju ili Biologiju

 

 

  • Prehrambena tehnologija

polažu Hemiju ili Fiziku
Kandidati koji imaju treći stepen srednjeg obrazovanja polažu prijemni ispit iz dva predmeta navedena za odgovarajući studijski program.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: