Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati koji su završili srednje obrazovanje.
Prijavljeni kandidati će polagati klasifikacioni ispit iz dva predmeta i to po
izboru:

 

  1. Matematika
  2. Sociologija
  3. Statistika
  4. Ekonomija
  5. Informatika
  6. Ekonomika preduzeća

Kandidati koji se prijavljuju za studijski program Računarstvo i informatika biraju dva od prva četiri ponuđena predmeta.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: