Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili četvorogodišnje ili trogodišnje srednje obrazovanje, kao i studenti fakulteta, visokih i viših škola.

Kandidati koji konkurišu po završetku srednje škole polažu kvalifikacioni ispit iz predmeta „Osnovi ekonomije" i „Informatike", a kandidati sa trogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem i dopunske ispite po posebnom programu Škole iz oblasti opšteobrazovnih, ekonomskih i informatičkih predmeta.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: