Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Menadžment tehnologije hrane i gastronomije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment, Tehnologija,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Jedan od četiri sledeća predmeta: Biologija, Hemija, Osnove informatike, Matematika.

Vežbaj online: Hemija, Informatika i računarstvo, Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine, Matematika,

Gradovi: Leskovac

Stepen studija: Osnovne strukovne studije

Dužina trajanja: Šest semestara (tri godine)

ESPB: 180

Stečeno zvanje:  Strukovni inženjer menadžmenta tehnologije hrane i gastrovnomije

Broj slobodnih mesta: 66

 

Savremen i međunarodno evaluirani studijski program, usaglašen sa potrebama tržišta, osposobiće studente za poslove proizvodnje, plasmana i upravljanja u HoReCa sektoru, menadžerske poslove u kuhinjama hotelijerske i restoraterske industrije, poslove vezane za osmišljavanje projekata i pokretanje sopstvenog biznisa u oblasti tehnologije hrane i gastronomije.

Nakon   završetka studijskog programa Menadžment tehnologije hrane i gastronomije studenti će biti osposobljeni za:

 • Poslove nabavke, prijema i skladištenja sirovina za proizvodnju hrane;
 • Poslove proizvodnje i plasmana gastronomskih proizvoda;
 • Poslove planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole izvršenja zadataka u kuhinjama hotelijerske i restoraterske industrije;
 • Poslove planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole izvršenja zadataka u kuhinjama socijalnog ugostiteljstva (bolnice, vojska, zatvori, studentski i učenički restorani);
 • Poslove u pekarstvu i poslastičarstvu;
 • Poslove vezane za pokretanje sopstvenog biznisa u oblasti tehnologije hrane i gastronomije;
 • Poslove vezane za osmišljavanje projekata u oblasti tehnologije hrane i gastronomije;
 • Poslove vezane za  primenu standarda i sistema kvaliteta u  prehrambenoj proizvodnji,  kao i metoda koje se koriste za kontrolu kvaliteta namirnica;
 • Ketering poslove.

Po završetku studijskog programa Menadžment tehnologije hrane i gastronomije studenti mogu obavljati:

 • Menadžerske poslove u HoReCa sektoru;
 • Aktivnosti u procesu planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole u ugostiteljskim preduzećima (hotelima, restoranima);
 • Poslove vezane za tehnologiju proizvodnje hrane;
 • Poslove vezane za plasman gastronomskih proizvoda;
 • Ketering poslove;
 • Promotivne aktivnosti u gastronomiji;
 • Poslove vezane za pokretanje sopstvenog biznisa u oblasti tehnologije hrane i gastronomije;
 • Poslove vezane za osmišljavanje projekata u oblasti tehnologije hrane i gastronomije;

 

Kurikulum

ŠIFRA
PREDMETA

PRVA GODINA

Semestar I

Semestar II

ESPB

OBAVEZNI PREDMETI

P

V

P

V

DON

1МГ-МАТ

Matematika

2

2

 

 

 

6

1MG-INF

Informatika

2

2

 

 

 

5

1MG-BST

Poslovna statistika

2

2

 

 

 

6

1MG-SOF

Nauka o ishrani

2

2

 

 

 

6

1MG-BFT

Osnovi prehrambene tehnologije

2

2

 

 

 

6

1MG-BOG

Osnovi gastronomije

 

 

2

0

1

4

1MG-BUE

Poslovna ekonomija

 

 

2

2

 

6

1MG-BOO

Osnovi organizacije

 

 

2

2

 

5

1MG-PP

Stručna praksa (prva godina)

 

 

 

 

4

4

 

IZBORNI PREDMETI (bira se jedan)

 

 

 

Izborni blok 1 (strani jezik)

 

 

 

 

 

 

1MG-FLE1

Strani jezik - Engleski 1 u turizmu i ugostiteljstvu

 

 

2

3

 

7

1MG-FLF1

Strani jezik - Francuski 1 u turizmu i ugostiteljstvu

 

 

2

3

 

7

 

IZBORNI PREDMETI (bira se jedan)

 

 

 

Izborni blok 2

 

 

 

 

 

 

1MG-SOV

Sociologija rada

 

 

2

2

 

5

1MG-BAE

Osnovi ekonomije

 

 

2

2

 

5

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

60

ŠIFRA
PREDMETA

DRUGA GODINA

Semestar III

Semestar IV

ESPB

OBAVEZNI PREDMETI

P

V

P

V

DON

2MG-BMG

Osnovi menadžmenta

2

2

 

 

 

5

2MG-CKG

Komercijalno poznavanje robe

2

2

 

 

 

5

2MG-TOF

Tehnologija životnih namirnica

2

2

 

 

 

6

2MG-BMA

Osnove marketinga

 

 

2

2

 

6

2MG-FMA

Finansijski menadžment i računovodstvo

 

 

3

2

 

7

2MG-MBF

Mikrobiologija hrane

 

 

1

2

 

4

2MG-CML

Trgovinsko pravo

 

 

2

0

 

3

2MG-PP

Stručna praksa (druga godina)

 

 

 

 

4

4

 

IZBORNI PREDMETI (bira se jedan)

 

 

 

Izborni blok 3 (Poslovni strani jezik)

 

 

 

 

2MG-FLE2

Strani jezik - Engleski 2 u turizmu i ugostiteljstvu

 

 

1

2

 

4

2MG-FLF2

Strani jezik - Francuski 2 u turizmu i ugostiteljstvu

 

 

1

2

 

4

 

IZBORNI PREDMETI (bira se jedan)

 

 

 

Izborni blok 4

 

 

 

 

 

 

2MG-CC

Kreativna gastronomija

 

 

1

0

2

4

2MG-CMG

Ketering menadžment

 

 

1

0

2

4

 

IZBORNI PREDMETI (biraju se dva)

 

 

 

Izborni blok 5

 

 

 

 

 

 

2MG-ENM

Preduzetnički menadžment

2

2

 

 

 

6

2MG-RM

Upravljanje rizikom

2

2

 

 

 

6

2MG-BCM

Poslovne komunikacije

2

2

 

 

 

6

2MG-HRM

Menadžment ljudskih resursa

2

2

 

 

 

6

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

60

ŠIFRA
PREDMETA

TREĆA GODINA

Semestar V

Semestar VI

ESPB

OBAVEZNI PREDMETI

P

V

P

V

DON

3MG-GMG

Gastronomski menadžment

2

0

 

 

1

4

3MG-MTH

Menadžment turističkih i ugostiteljskih preduzeća

2

1

 

 

 

4

3MG-FOC

Osnovi konzervisanja hrane

1

2

 

 

 

4

3M-PM

Projektni menadžment

2

2

 

 

 

5

3MG-NUT

Nutricionizam

2

2

 

 

 

5

3MG-SKF

Sistemi kvaliteta u proizvodnji hrane

1

2

 

 

 

4

3MG-EMG

Ekološki menadžment i održivi razvoj

 

 

2

2

 

5

3MG-BL

Poslovna logistika

 

 

3

2

 

5

3MG-STM

Strategijski menadžment

 

 

3

2

 

6

3MG-PP

Stručna praksa (treća godina)

 

 

 

 

3

2

3MG-FPR

Završni rad

 

 

 

 

 

8

 

IZBORNI PREDMETI (biraju se dva)

 

 

 

Izborni blok 6

 

 

 

 

 

 

3MG-SHI

Usluge u ugostiteljstvu

 

 

1

0

2

4

3MG-BTC

Poslastičarstvo sa pekarstvom

 

 

1

0

2

4

3MG-ING

Međunarodna gastronomija

 

 

1

0

2

4

3MG-NGA

Nacionalna gastronomija

 

 

1

0

2

4

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

60

 

 

Detaljnije informacije o studijskom programu možete dobiti na http://vpsle.edu.rs/osnovne-strukovne-studije/menadzment-tehnologije-hrane-i-gastronomije

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog