Preuzmi Maturang aplikaciju


STUDIRANJE NA VISOKOJ POSLOVNOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA LESKOVAC

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu je državna akreditovana škola sa dugogodišnjom tradicijom, koja gradi svoju politiku na što jačem povezivanju sa drugim visokoškolskim institucijama, u zemlji i inostranstvu, želeći da na taj način svojim studentima omogući što kvalitetnije i potpunije obrazovanje. Na ovaj način škola kroz iskustvo drugih akademskih institucija usavršava svoje studijske programe.

Studiranje na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Leskovcu pruža vam mogućnost:
 

  • Obrazovanja po modernim studijskim programima;
  • Kombinovanja teorijske nastave sa praktičnim radom, vežbama i stručnom praksom;
  • Osposobljavanja za aktivno uključivanje u lokalne, nacionale i evropske institucije i preuzimanje aktivne uloge u programima regionalnog socio–ekonomskog razvoja i procesima evropskih integracija.
  • Obavljanja stručne prakse u institucijama lokalne samouprave, privrednim subjektima na teritoriji Jablaničkog okruga, u luksuznim hotelima na Kopaoniku, u Grčkoj i Americi;
  • Studiranja po pristupačnim cenama u najsavremenijim prostorno-tehničkim uslovima;
  • Nastavka školovanja na specijalističkim i master strukovnim studijama i
  • Nastavka školovanja na akademskim studijama.

OBRAZOVANJE STUDENTATA PO STANDARDIMA

Studijski programi usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom i evropskim sistemom obrazovanja. Cilj usklađivanja sa evropskim sistemom obrazovanja jeste povećanje mobilnosti studenata u okviru jedinstvenog evropskog obrazovnog prostora i mogućnost nastavka studija i/ili priznavanja diploma u zemljama–članicama Evropske unije

EVALUACIJA NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA

Kao rezultat dugogodišnje međunarodne saradnje, studijski programi Visoke poslovne škole u Leskovcu pozitivno su ocenjeni od strane dve nezavisne inostrane obrazovne institucije: Univerziteta u Griniču iz Velike Britanije i Univerziteta Bodø iz Norveške.

 
 UČEŠĆE STUDENATA U PROJEKTIMA

Obrazovanje studenata obuhvata stručnu praksu kao i učešće u izradi studija i projekata vezanih za regionalni razvoj. Studenti i nastavnici Visoke poslovne škole u Leskovcu realizovali su veći broj projekata i studija u vezi sa regionalnim socio-ekonomskim razvojem u okviru programa koje finansira Evropska unija.
Pored toga, nastavnici i studenti Visoke poslovne škole u Leskovcu imaju mogućnost neprestanog stručnog usavršavanja putem učešća na domaćim i međunarodnim seminarima, simpozijumima, naučno–stručnim skupovima i sajmovima.

Studenti se kroz interaktivan i kreativan rad sa mentorima upoznaju sa pravilima funkcionisanja tržišne ekonomije, kako bi shvatili ulogu svojih aktivnosti u povećanju ekonomskog blagostanja i nivoa životnog standarda. Sticanje osnovnih teorijskih znanja o poslovnom odlučivanju, planiranju poslovnih aktivnosti, upravljanju i organizaciji poslovanja pomaže studentima da razviju preduzetnički način razmišljanja i da usvoje određene veštine.
Obavljanje stručne prakse u velikom broju javnih ustanova i privrednih subjekata u zemlji i inostranstvu ima za cilj da učini izloženu materiju zanimljivijom i da olakša njeno usvajanje. Ovakav pristup u radu ima za cilj podsticanje samoinicijative, inventivnosti, timskog rada i takmičarskog duha kod studenata.

Na ovaj način, otvaramo jedan novi horizont u životu i radu studenata koji će im omogućiti da uoče nove poslovne ideje i iskoriste dobre poslovne prilike, kao potencijalne izvore boljitka u budućnosti. Takođe, usmeravanje studenata ka samostalnom kreiranju novih poslovnih poduhvata i novih radnih mesta, umanjiće opterećenje, koje danas imaju društvene i državne institucije i organizacije, čime će se pozitivno uticati na zaposlenost u našoj zemlji.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog