Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Za upis u prvu godinu studija može konkurisati lice koje ima završen III ili IV stepen srednjeg obrazovanja.

Prijemni ispit se sastoji iz testa Matematike i testa Opšte kulture.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: