Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Razvoj karijere

Studentska praksa – korak ka zaposlenju

S obzirom na to da je osnivač Visoke škole modernog biznisa (MBS) ASB Akademija iz Beča, ostvarena je bolja saradnja sa stranim firmama a time obezbeđena i praksa za sve studente. Njima je omogućeno da se kroz studentsku praksu od jednog do tri meseca upoznaju sa životom unutar kompanije, načinima rada, kao i da steknu praktična znanja iz oblasti koje su odabrali za svoj budući poziv.

MBS je stupila u saradnju i sa AIESEC-om, najvećom svetskom studentskom organizacijom, čime je studentima pružena mogućnost da kroz stručnu praksu u inostranstvu razviju sopstvene potencijale i primene stečeno znanje i van okvira naše zemlje.

Studentska praksa je izuzetna prilika da se, kroz spoj teorijskog i praktičnog znanja, studenti pripreme za buduće izazove i lakše dođu do željenog radnog mesta. I sam čin prakse je lepa prilika da se studenti nametnu svojim radom i znanjem, te oni najbolji, po završeku studija, mogu da budu angažovani od strane organizacije u kojoj su obavljali praksu. Na taj način ustanova indirektno pomaže u zapošljavanju svih svojih studenata.

Centar za razvoj projekata

Centar za razvoj projekata je, u formalnom smislu, organizacioni deo Visoke škole modernog biznisa (MBS). Suštinski, to je tim stručnjaka koji obuhvata profesore i spoljne saradnike MBS-a. Oni ulažu svoje znanje, stručnost, energiju, kreativnost da stvore novu vrednost za MBS i za klijente. Aktivnosti Centra za razvoj projekata usmerene su, pre svega, na definisanje, odnosno realizaciju posebnih obrazovnih programa.

Studenti MBS-a imaju priliku da pod beneficiranim uslovima pohađaju posebne programe kao što su seminari i kursevi. U prethodnom periodu (2012-2018) Centar za razvoj projekata je realizovao nekoliko desetina ovakvih programa, od kojih su najznačajniji seminari o poslovnom planiranju, o upravljanju projektima, kao i seminari za učenje poslovnog engleskog jezika. Dakle, osim akademskog znanja, MBS nudi studentima i dodatne veštine i sposobnosti koje će im pomoći da se u potpunosti razviju kao ličnosti, da steknu više samopouzdanja i da stasaju u novu generaciju lidera.

Web: www.mbs-crp.rs
Kontakt: aleksandar.dejanovic@mbs.edu.rs

Iz ponude Centra za razvoj projekata izdvajamo:

 • Projekat ”City Branding – Kako se od gradova prave brendovi”
 • Projekat „Kako da organizaciona kultura postane generator razvoja organizacije“
 • Projekat „Kako planirati i razvijati održivo poljoprivredno gazdinstvo“
 • Projekat „Kako planirati i razvijati mali i porodični biznis“

Centar za karijerno vođenje

Centar za karijerno vođenje i savetovanje studenta Visoke škole modernog biznisa osnovan je sa ciljem da uspostavi bazu podataka sa biografijama redovnih i svršenih studenata Visoke škole modernog biznisa, kako bi im shodno njihovom obrazovanju i afinitetima, olakšao i ubrzao pronalazak adekvatnog zaposlenja ili stručne prakse. Sa druge strane „Centar" pomaže poslovnim subjektima da pronađu kvalitetne i kompetentne kandidate za upražnjene pozicije.

Misija Centra za karijerno vođenje i savetovanje studenta Visoke škole jeste da pruži kontinuiranu podršku svojim studentima u pogledu razvoja karijere, nastavka obrazovanja i zapošljavanja.

Aktivnosti Centra za karijerno vođenje i savetovanje Visoke škole modernog biznisa su:

 1. Podrška obogaćivanju radne biografije studenata, odnosno informisanje o mogućnostima za sticanje radnog iskustva tokom studiranja kroz stručnu praksu i volontiranje i učešća na projektima,
 2. Podrška celoživotnom učenju kroz formalno i neformalno obrazovanje, nastavak školovanja i konstantno usavršavanje, kao i sticanje znanja i veština aktuelnih i primenljivih na tržištu rada učešćem u kursevima, obukama, radionicama, treninzima i drugim oblicima edukacije,
 3. Savetovanje u oblasti zapošljavanja studenata, planiranja karijere, pisanja radne biografije i pripreme za razgovor sa poslodavcem,
 4. Saradnja sa poslodavcima i organizovanje prezentacija kompanija,
 5. Informative usluge u pogledu slobodnih radnih mesta i mogućnosti za praksu u zemlji i inostranstvu

Pošaljite svoj CV ili pitanje na karijera@mbs.edu.rs

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog