Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Pravo učešča na konkursu za upis u školu imaju svi kandidati koji su završili gimnaziju ili drugu srednju stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji konkurišu za upis polažu kvalifikacioni ispit iz sledećih predmeta:

 

  1. smer Mašinsko inženjerstvo- Matematika,
  2. smer Primenjena informatika- Matematika,
  3. smer Tehnologija drveta- Matematika ili Hemija,
  4. smer Prehrambena tehnologija- Matematika ili Hemija,
  5. smer Proizvodna ekonomija- Ekonomija ili Matematika,
  6. smer Saobraćajno inženjerstvo- Matematika.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: