Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Logopedija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Beograd

Master studije logopedije na Visokoj školi socijalnog rada trenutno su jedini master program akademskih studija logopedije u Srbiji koji se pohađa na privatnoj visokoškolskoj ustanovi. 
Reč je o jednogodišnjem programu, čiji se kurikulum zasniva na savremenim predmetima, studijskom istraživačkom radu i pisanju završnog rada uz mentorstvo naših profesora. Program ispunjava sve standarde akreditacije.

Logopedija je fascinantna i izazovna karijera sa odličnim mogućnostima za zapošljavanje. Postoji ogromna potreba za uslugama rehabilitacije i tretmana govorne patologije u Srbiji, a broj logopeda je daleko manji u odnosu na prosek u evropskim zemljama. Takođe, svest roditelja o važnosti rane intervencije se u poslednjih nekoliko godina značajno povećala.

Logopedi rade sa širokim spektrom klijenata, uključujući:

 • decu sa poteškoćama u govoru, jeziku, čitanju i pisanju,
 • osobe sa senzornim ili fizičkim invaliditetom koje mogu zahtevati upotrebu alternativnih načina komunikacije,
 • osobe koje mucaju,
 • odrasle osobe koje su imale poteškoće u komunikaciji ili gutanju nakon povreda glave,
 • odrasle osobe sa progresivnim stanjima kao što je demencija.

PREDNOSTI PROGRAMA
 
Naši studenti pohađaju nastavu u malim grupama, što omogućava da se svakom studentu posveti više individualne pažnje.
 
Posebne pogodnosti za zaposlene.

Određeni broj mesta je rezervisan za strane studente.
 

ISHODI MASTER STUDIJA

Master akademske studije osposobljavaju studenta za:

 • planiranje, dizajniranje, implementaciju i evaluaciju standardnih i inovativnih programa u oblasti prevencije, procene, rane intervencije, habilitacije i rehabilitacije, kao i podrške tokom života osoba sa smetnjama i poremećajima sluha, govora, jezika i komunikacije,
 • obrazovanje kompetentnih stručnih kadrova za rad na složenijim poslovima prevencije, dijagnostike i tretmana u ustanovama obrazovno-vaspitnog, socijalno-zaštitnog i zdravstvenog tipa, kao i organizacijama civilnog društva,
 • planiranje i dizajniranje programa za podsticanje i unapređenje humane komunikacije s ciljem podizanja kvaliteta života posebno odraslih i starih lica,
 • samostalni istraživački rad na polju proučavanja etiologije, fenomenologije, prevencije, procene, diferencijalne dijagnostike, rane intervencije, rehabilitacije, habilitacije i podrške tokom života osoba sa poremećajima sluha, govora, jezika i komunikacije, rad u naučno-istraživačkim institucijama i nastavak obrazovanja na doktorskim studijama.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU STUDENTI NAKON ZAVRŠENIH MASTER AKADEMSKIH STUDIJA LOGOPEDIJE?

Studijski program je iz polja društveno-humanističkih nauka, oblast specijalne edukacije i rehabilitacije. Studenti dobijaju zvanje master logoped, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Skraćeni naziv je mast. logop.
 

LISTA PREDMETA

 • Metodologija naučnog istraživanja u društveno-humanističkim naukama
 • Predmet izbornog bloka 1 (Savremeni pristupi istraživanjima u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji; Specifična neurološka dijagnostika u funkciji logopedije)
 • Predmet izbornog bloka 2 (Pitanja etike, pristupa i pravičnosti u profesiji; Tretman osoba sa kohlearnim implantom)
 • Predmet izbornog bloka 3 (Poremećaji govora i jezika kod adolescenata u socijalnoj adaptaciji; Pristupi u habilitaciji/rehabilitaciji gluvih i nagluvih osoba)
 • Predmet izbornog bloka 4 (Afazije; Disfagije)
 • Studijski istraživački rad
 • Završni rad

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog