Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Najčešća pitanja i odgovori

Strah od budućnosti i neuspeha je uobičajena i opravdana pojava kod mladih ljudi na početku karijere.

Pitanje izbora profesije, a samim tim i izbora fakulteta kao prvog ali i presudnog koraka u stvaranju karijere i budućnosti, izuzetno je stresno kako za studenta, tako i za njegovu porodicu. Činjenica je da ono što još više otežava donošenje odluke jeste upravo veliki broj različitih, istinitih i neistinitih informacija.

Studenti Visoka škola socijalnog rada

 

Budućnost je u IT sektoru?

Tehnologija se razvija neverovatnom brzinom, tačno, ali ne sama od sebe. Tehnologiju razvija čovek, a dok god postoji čovek uvek će postojati i potreba za rad sa čovekom.

Zaključak da će stručnjaci iz polja društvenih nauka, odnosno socijalnog rada i specijalne edukacije i rehabilitacije uvek biti cenjeni i neophodni članovi zajednice, sam se nameće.

 

Studije na državnim fakultetima su besplatne, dok se na privatnim plaćaju?

Kriterijumi za sticanje prava na budžetsko studiranje su iz godine u godinu sve stroži, čime se neprestano sužava krug studenta koji se „besplatno školuju“. Dok na drugoj strani imamo privatne institucije poput Visoke škole za socijalni rad koje neguju i podstiču određene vrednosti, pa samim tim i omogućuju najboljima besplatno studiranje.

Takođe, uvek treba imati na umu da novac „potrošen“ u cilju stvarnog sticanja znanja i usavršavanja u adekvatnom okruženju, ne predstavlja trošak – već najbolju investiciju.

 

"Poslodavci razmatraju samo kandidate sa diplomom državnog fakulteta"

Tačnost ove izjave, ocenama u rasponu od 5 do 10, ocenila bi se ocenom 5 – netačno.

Poslodavac u obzir uzima kandidate sa znanjem i željom za neprestanim usavršavanjem. Naravno, ono što ističe kandidata je i škola iz koje dolazi, odnosno osobe koje su prenosile znanje, obučavale i ocenjivale studenta. A Visoka škola za socijalni rad se ponosi svojim nastavnicima.

 

Razlika između visoke škole akademskih studija i fakulteta

Razlika između visoke škole akademskih studija i fakulteta  je u tome što su visoke škole samostalne jedinice i njhov broj u Srbiji je mali, dok fakulteti pripadaju univerzitetima. Međutim,  razlika u pogledu kvaliteta pružanja znanja, diplome, sticanja zvanja i daljeg akademskog zvanja ne postoji.

 

Mogućnost upisa studenata sa drugih visokoškolskih ustanova i priznavanje ispita

Fakultet u potpunosti poštuje Bolonjsku deklaracije, te omogućuje upis studenata drugih fakulteta. Studentima se priznaju ispiti koji su položili na drugom fakultetu.

Kriterijum  priznavanja ispita nije podudarnost u nazivu, već podudarnost u gradivu.

Da bi se ispit priznao neohodna je podudarnost od minimum 70% sa nekim od predmeta na željenom studijskom programu.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog