Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Socijalni rad

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Beograd

Master program socijalnog rada na Visokoj školi socijalnog rada predstavlja vrhunski jednogodišnji program akademskih master studija. Program je zasnovan na najnovijim naučnim saznanjima i podacima koji vam omogućavaju da primenite najrelevantniju teoriju na vašu praksu socijalnog rada. U završnom semestru polažete završni master rad. Tokom izrade rada steći ćete nova znanja iz oblasti socijalnog rada koje vas zanimaju. Program ispunjava sve standarde akreditacije. 
 
Master program socijalnog rada je kvalifikacija koja vam omogućava da se zaposlite na nacionalnom ili međunarodnom nivou.
 
Predmete vode visoko kvalifikovani, iskusni, aktivni i istraživački aktivni stručnjaci u ovoj oblasti, sa snažnim vezama sa strukom i uslugama socijalne zaštite. Njihova stručnost obuhvata specijalistička znanja u određenim oblastima prakse uključujući: mentalno zdravlje, dečju i porodičnu praksu, zdravlje, starenje, zloupotrebu psihoaktivnih supstanci i sl.

PREDNOSTI PROGRAMA
 
Naši studenti pohađaju nastavu u malim grupama, što omogućava da se svakom studentu posveti više individualne pažnje.
 
Posebne pogodnosti za zaposlene.
 
Naš tim profesora veruje ne samo u stvaranje okruženja koje je otvoreno i uzbudljivo, već i prepoznaje da obrazuje i radi sa svojim budućim kolegama. 
 
Određeni broj mesta je rezervisan za strane studente.

ISHODI MASTER STUDIJA
 
Realizacijom ovog programa obezbeđuju se kompetencije i znanja potrebna za poslove upravljanja i rukovođenja radom službi koje su zadužene za pružanje usluga socijalne zaštite – centara za socijalni rad, savetovališta, ustanova za smeštaj korisnika, službi socijalne zaštite unutar ustanova zdravstvene delatnosti, u institucijama državne uprave i lokalne samouprave, u obrazovnim institucijama (kao deo specifičnih timova u školama, posebno u specijalnom obrazovanju), u službama i ustanovama za zapošljavanje, u društveno-humanitarnim organizacijama, udruženjima građana i sl.
 
KOJE ZVANJE DOBIJAJU STUDENTI NAKON ZAVRŠENIH MASTER AKADEMSKIH STUDIJA?
 
Studijski program je iz polja društveno-humanističkih nauka. Studenti dobijaju zvanje master socijalni radnik, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva.

LISTA PREDMETA

 • Supervizija u socijalnom radu
 • Socijalni problemi i socijalni rad
 • Menadžment u socijalnom radu
 • Metodologija naučnog istraživanja
 • Medijacija u socijalnom radu
 • Intervencije u krizi u različitim kontekstima
 • Strateško planiranje u socijalnoj politici
 • Društvo u konfliktu
 • Završni rad
   
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog