Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Škola će u periodu od 13.7. do 17.7. omogućiti upis svim kandidatima koji to žele, na preostala samofinansirajuća mesta, pod uslovom da su polagali prijemni ispit na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi. Uslov za upis u Visoku ICT školu je da kandidat ima više od 30 poena u ukupnom zbiru poena iz srednje škole i poena sa prijemnog ispita.
Kandidati treba da podnesu molbu rukovodiocu Odseka (naknadu za molbu u iznosu od 1400,00 din uplatiti na Broj računa: 840-2026666-90, Svrha uplate: Troškovi molbe, Primalac: Visoka ICT škola, Zdravka Čelara 16, Beograd, Poziv na broj: 19-0-000-00), kao i da dostave dokumenta za upis, i dokaz o ostvarenom broju bodova na prijemnom ispitu u okviru druge visokoškolske ustanove.

Za sve dodatne informacije obratite se Studentskoj službi Škole (mejl: studentska.sluzba@ict.edu.rs , tel: 3290-828)

 

Stanje posle prvog upisnog roka

 

Popunjena mesta

Preostala mesta

 

Budžet

Samofinansiranje

Budžet

Samofinansiranje

IT

55

75

0

0

KT

22

41

13

54

PLS

5

1

5

54

BPI

2

3

8

52

 

Upis u školsku 2020/21

U školskoj 2020/21. Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije vrši upis studenata na sledeće studijske programe osnovnih studija:

Studijski programi

Broj studenata

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Internet tehnologije

55

75

130

Komunikacione tehnologije

35

95

130

Poštansko-logistički sistemi

10

55

65

Bankarstvo i poslovna informatika

10

55

65

Ukupno

110

280

390

 

Kalendar upisa za školsku 2020/21. godinu

Prijem dokumenata

24, 25. и 26. juna od 09:00 do 15:00

Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz srednje škole

02. jula do 20:00

Polaganje prijemnog ispita

03. jula i 04. jula u 10:00

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita

04. jula u 17:00

Preliminarna rang lista kandidata

05. jula u 10:00

Prigovori na rang listu rukovodiocu Odseka u pisanoj formi

do 06. jula u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora

06. jula u 12:00

Prigovori Privremenom savetu Akademije u pisanoj formi

do 7. jula u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Privremenog saveta Akademije

7. jula u 12:00

Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa

7. jula u 16:00

Lista kandidata koji se upisuju na osnovu afirmativne akcije Ministarstva

7. jula u 16:00

Kandidati koji nemaju uslov za rangiranje

7. jula u 16:00

Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa

8. i 9. jula od 9:00 do 15:00

 

Opšti uslovi

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, na svim studijskim programima, imaju kandidati sa završenim trogodišnjim i četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem.

Način izbora kandidata

Svi kandidati prijavljeni na konkurs za upis polažu prijemni ispit iz matematike. Prijemni ispit se polaže u obliku testa.

Prijemni ispit se vrednuje od 0 - 60 bodova.

Kandidat može biti upisan na budžetsko finansiranje, ako ima najmanje 51 bod na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i bodova na prijemnom ispitu.

Kandidat može biti upisan na samofinansiranje, ako ima najmanje 30 bodova na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i bodova na prijemnom ispitu.

STATISTIČKI PODACI SA UPISA 2017/18

Studijski program

Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na budžet Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na samofinansiranje

Internet tehnologije

92.38 77.30

Poštansko-logistički sistemi

70.30 31.28

Komunikacione tehnologije

80.68 55.68

Broj studenata na budžetu, po studijskim programima, iznos školarine kao i termini za prijavljivanje kandidata i prijemni ispit utvrđuje se konkursom za svaku školsku godinu.

 

Upis

Upis se vrši po redosledu sa rang liste, transparentnom prozivkom, pri kojoj se kandidati opredeljuju za studijski program u zavisnosti od broja preostalih raspoloživih mesta. Kada se popune budžetska mesta na pojedinim studijskim programima, prozivka se nastavlja za preostala mesta na samofinansiranju.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog