Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Upis u školsku 2018/19

U školskoj 2018/19. Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije vrši upis studenata na sledeće studijske programe osnovnih studija:

Studijski programi

Broj studenata

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Internet tehnologije

37

93

130

Komunikacione tehnologije

37

93

130

Poštansko-logistički sistemi

18

47

65

Bankarstvo i poslovna informatika

18

47

65

Ukupno

110

280

390

 

Kalendar upisa za školsku 2018/19. godinu

Prijem dokumenata

20, 21. и 22. juna od 09:00 do 14:00

Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz srednje škole

22. juna do 20:00

Polaganje prijemnog ispita

28. juna i 29. juna u 10:00

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita

29. juna u 10:00

Preliminarna rang lista kandidata

30. juna u 10:00

Kandidati prijavljeni za upis na studijske programe Internet tehnologije i Komunikacione tehnologije

30. juna u 10:00

Kandidati prijavljeni za upis na studijski program Poštansko-logistički sistemi

30. juna u 10:00

Kandidati prijavljeni za upis na studijski program Bankarstvo i poslovna informatika

30. juna u 10:00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

do 1. jula u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora

1. jula u 12:00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

do 3. jula u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta Škole

3. jula u 12:00

Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa

3. jula u 16:00

Lista kandidata koji se upisuju na osnovu afirmativne akcije Ministarstva

3. jula u 16:00

Kandidati koji nemaju uslov za rangiranje

3. jula u 16:00

Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa

4. i 5. jula od 9:00 do 15:00

 

Opšti uslovi

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija, na svim studijskim programima imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem.

 

Način izbora kandidata

Svi kandidati prijavljeni na konkurs za upis polažu prijemni ispit iz matematike. Prijemni ispit se polaže u obliku testa.

Prijemni ispit se vrednuje od 0 - 60 bodova.

Kandidat može biti upisan na budžetsko finansiranje, ako ima najmanje 51 bod na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i bodova na prijemnom ispitu.

Kandidat može biti upisan na samofinansiranje, ako ima najmanje 30 bodova na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i bodova na prijemnom ispitu.

STATISTIČKI PODACI SA UPISA 2017/18

Studijski program

Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na budžet Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na samofinansiranje

Internet tehnologije

92.38 77.30

Poštansko-logistički sistemi

70.30 31.28

Komunikacione tehnologije

80.68 55.68

Broj studenata na budžetu, po studijskim programima, iznos školarine kao i termini za prijavljivanje kandidata i prijemni ispit utvrđuje se konkursom za svaku školsku godinu.

 

Upis

Upis se vrši po redosledu sa rang liste, transparentnom prozivkom, pri kojoj se kandidati opredeljuju za studijski program u zavisnosti od broja preostalih raspoloživih mesta. Kada se popune budžetska mesta na pojedinim studijskim programima, prozivka se nastavlja za preostala mesta na samofinansiranju.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog