Preuzmi Maturang aplikacijuStudentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Socijalni i vaspitno-popravni rad

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Vojne, bezbednosne i policijske nauke,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Niš

S obzirom na to da govorimo o složenom području rada, važno je da student tokom studijskog programa Socijalni i vaspitno-popravni rad ovlada, ne samo znanjima i veštinama iz oblasti sociologije, već i iz psihologije, pedagogije, ekonomije, prava, kriminalistike i bezbednosti.

Tokom trajanja ovog studijskog programa, studentima je omogućeno da o problemima socijalnog rada razmatraju sa aspekta teorija ljudskog razvoja, ponašanja, teorija funkcionisanja socijalnih sistema i sistema uopšte. Takođe, za potrebe sveobuhvatnog razmatranja problema socijalnog rada koriste se saznanja o diskriminaciji, nejednakosti, socijalnoj strukturi, društvenim institucijama i organizacijama, ranjivosti i socijalnoj konstrukciji.

Pored analize načina funkcionisanja i formiranja sistema socijalne zaštite, važno je usvojiti neke od načina kako pomoći onima koji su uključeni u ovaj sistem. Upravo, kroz studijski program Socijalni i vaspitno popravni rad, studentima će biti prezentovana teorijska i praktična znanja iz oblasti socijalnog rada, socijalne politike, psihologije i patologije, pedagogije, socijalnog menadžmenta, obrazovanja i vaspitanja, maloletničke delikvencije, vaspitno - popravnog rada, socijalnog prava, maloletničkog krivičnog prava, prava deteta, savremenih porodičnih i društvenih odnosa, idr. 

Specifični predmeti studijskog programa osnovnih strukovnih studija - Socijalni i vaspitno-popravni rad:

  • socijalna politika; socijalni mendžment i socijalni rad
  • socijalna pedagogija; menadžment obrazovanja i vaspitanja
  • maloletnička delikvencija i vaspitno popravni rad
  • socijalno pravo; maloletničko krivično pravo.

Po završetku osnovnih studija Visoke škole, moguće je nastaviti dalje stručno usavršavanje u oblasti socijalnog i vaspitno popravnog rada.

U okviru specijalističkih studija Menadžmenta socijalnih, dečijih i gerontoloških ustanova moguće je nastaviti sa stručnim usavršavanjem. 

Pored mogućnosti daljeg usavršavanja, diploma stečena na Visokoj školi strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost omogućava zaposlenje: poslovima socijalne zaštite u ustanovama i organizacijama, poslovima socijalnog rada i socijalnog menadžmenta, poslovima u ustanovama dečije zaštite, u ustanovama za decu bez roditeljskog staranja, ustanovama dečijeg predškolskog obrazovanja, u ustanovama vaspitnog i popravnog rada sa decom i mladima. Poslovima gerontološke zaštite u ustanovama, organizacijama i udruženjima starih i iznemoglih lica, na poslovima invalidske zaštite, zdravstvene zaštite itd...
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog