Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta - Doškolovanje

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: -

Gradovi: Kikinda

Studijski program 

Knjiga predmeta 

STRUKTURA I SVRHA STUDIJSKOG PROGRAMA
Osnovna svrha studijskog programa Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta je obezbeđivanje profesionalnog usmerenja studenata za rad sa decom predškolskog uzrasta na bazi teorijskog obrazovanja i sticanja znanja vezanog za tipične razvojne karakteristike i potencijale predškolskog deteta, njegovo zdravlje, porodičnu problematiku kao i kroz obuku za praktičnu primenu sistematizovanih znanja. Svrha studijskog programa sagledana je kroz dva aspekta: relevantnosti za tržište rada i relevantnosti za dalje školovanje (mogućnost daljeg školovanja na našoj školi, na drugom nivou studija: master strukovne studije).

USLOVI ZA UPIS: završena viša škola za obrazovanje vaspitača 

DIPLOMA: Strukovni vaspitač sa dodatkom diplome: dece predškolskog uzrasta

STUDIJSKI PROGRAM
Studijski program čine obavezni predmeti: Opšta psihologija, Dečja antropologija i Specijalna pedagogija, i izborni predmeti za koje se studenti sami opredeljuju (Od igračke do računara, Menadžment u obrazovanju i kulturi, Nega i vaspitanje dece ranih uzrasta i Mentalna higijena).

REALIZACIJA NASTAVE
Nastava je konsultativna i realizuje se isključivo subotama (poslednje dve subote u mesecu) kao i putem mejl-a sa predmetnim nastavnicima i traje 7 meseci (od oktobra do maja meseca). Svi predmeti su jednosemestralni.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA
Za upis na treću godinu studija-doškolovanje mogu se prijaviti svi kandidati koji imaju završenu Višu školu za obrazovanje vaspitača (smer vaspitač u predškolskim ustanovama). Studenti sami snose troškove studiranja, a školarina je 48.000,00 dinara.
Školarina se može plaćati u 8 (osam) jednakih mesečnih rata. Prijavljivanje i
upis kandidata je do 1. oktobra 2020. godine.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog