Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Kikinda

Struktura i svrha studijskog programa

Strukturu studijskog programa čine pedagoška, psihološka, umetnička i metodička grupa predmeta, kao i profesionalna metodička praksa. Osnovna svrha studijskog programa Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta je obezbeđivanje profesionalnog usmerenja studenata za rad sa decom predškolskog uzrasta na bazi teorijskog obrazovanja i sticanja znanja vezanog za tipične razvojne karakteristike i potencijale predškolskog deteta, njegovo zdravlje, porodičnu problematiku kao i kroz obuku za praktičnu primenu sistematizovanih znanja. Svrha studijskog programa sagledana je kroz dva aspekta: relevantnosti za tržište rada i relevantnosti za dalje školovanje (mogućnost daljeg školovanja na našoj školi, na drugom nivou studija: specijalističke strukovne studije).

Detaljan studijski program pogledajte ovde.

 

Uslovi za upis

Osnovne strukovne studije se upisuju nakon završene srednje škole. Kandidati podležu proveri fizičkih, muzičkih i govornih sposobnosti, a na klasifikacionom ispitu polažu Test opšte kulture i informisanosti.

 

Diploma

Nakon što ispuni sve obaveze predviđene studijskim programom i odbrani diplomski rad koji predstavlja teorijski, istraživački ili kombinovan teorijsko- istraživački rad, student stiče zvanje Strukovni vaspitač sa dodatkom diplome: dece predškolskog uzrasta.

 

Cilj i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta je obezbeđivanje adekvatne teorijske podloge za sticanje raznovrsnih praktičnih znanja, sposobnosti i veština koje su relevantne za profil vaspitača za rad sa decom predškolskog uzrasta. Studijski program je uporediv sa programima studija na uglednim evropskim visokoškolskim ustanovama i fakultetima.

 

Školarina

Škola ima mogućnost upisa studenata iz budžeta kao i samofinansirajućih (visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 48.000,00 dinara, sa mogućnošću plaćanja u 10 mesečnih rata).

 

Budžetski studenti imaju pravo i mogućnost da koriste novoizgrađen i savremen dom učenika. Više informacija možete naći ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog