Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: -

Gradovi: Kikinda

Studijski program 

Knjiga predmeta 

Knjiga nastavnika 

ŠKOLSKA 2020/2021. GODINA

DRŽAVNA, AKREDITOVANA VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI

SA TRADICIJOM OD PREKO 60 GODINA

U P I S U J E
STUDENTE - BUDUĆE VASPITAČE NA AKREDITOVAN STUDIJSKI PROGRAM 
STRUKOVNI VASPITAČ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

 

STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA
Osnovna svrha studijskog programa Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta je obezbeđivanje profesionalnog usmerenja studenata za rad sa decom predškolskog uzrasta na bazi teorijskog obrazovanja i sticanja znanja vezanog  za tipične razvojne karakteristike i potencijale predškolskog deteta, njegovo zdravlje, porodičnu problematiku kao i kroz obuku za praktičnu primenu sistematizovanih znanja. Strukturu studijskog programa čine pedagoška, psihološka, umetnička i metodička grupa predmeta, kao i profesionalna metodička praksa. Svrha studijskog programa sagledana je kroz dva aspekta: relevantnosti za tržište rada i relevantnosti za dalje školovanje (mogućnost daljeg školovanja na našoj školi, na drugom nivou studija: master strukovne studije).

USLOVI ZA UPIS
Osnovne strukovne studije se upisuju nakon završene srednje škole (četvorogodišnje). Kandidati podležu proveri fizičkih, muzičkih i govornih sposobnosti, a na klasifikacionom ispitu polažu Test opšte kulture i informisanosti.

SVRHA STUDIJSKOG PROGRAMA - DIPLOMA
Nakon što ispuni sve obaveze predviđene studijskim programom i odbrani diplomski rad koji predstavlja teorijski, istraživački ili kombinovan teorijsko-istraživački rad, student stiče zvanje Strukovni vaspitač sa dodatkom diplome: dece predškolskog uzrasta.

CILj I MEĐUNARODNA USAGLAŠENOST STUDIJSKOG PROGRAMA
Osnovni cilj studijskog programa Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta je obezbeđivanje adekvatne teorijske podloge za sticanje raznovrsnih praktičnih znanja, sposobnosti i veština koje su relevantne za profil vaspitača za rad sa decom predškolskog uzrasta. Studijski program je uporediv sa programima studija na uglednim evropskim visokoškolskim ustanovama i fakultetima.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA
Škola ima mogućnost upisa studenata iz budžeta kao i samofinansirajućih (visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 48.000,00 dinara, sa mogućnošću plaćanja u 8 mesečnih rata).

BUDžETSKI STUDENTI IMAJU PRAVO I MOGUĆNOST DA KORISTE NOVOIZGRAĐEN I SAVREMEN DOM UČENIKA „NIKOLA VOJVODIĆ“ U KIKINDI, KOJI SE NALAZI U BLIZINI CENTRA GRADA www.dukikinda.edu.rs,

BROJ TELEFONA 0230/436-212

 

KONKURS, USLOVI ZA UPIS NA VISOKU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI, BROJ BUdžETSKIH MESTA I CENA ŠKOLARINE ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE BIĆE OBJAVLjENI NA SAJTU ŠKOLE www.vaspitacka.edu.rs
ZA SVE INFORMACIJE POZVATI: Tel/faks: 0230/422-423

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog