Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2019/2020 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

skola
 

Prijemni ispiti i uslovi za upis  

Studijski programi na osnovnim strukovnim studijama

 

Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta

 • Studije prvog stepena, 180 ESPB u trajanju od tri godine.
 • Na prvu godinu upisuje se 90 studenata. Na budžetu 65 studenata i 25 studenata koji sami snose troškove studiranja.

Strukovni vaspitač za tradicionalne igre

 • Studije prvog stepena, 180 ESPB u trajanju od tri godine.
 • Na prvu godinu upisuje se 30 studenata. Na budžetu 7 studenata i 23 studenta koji sami snose troškove studiranja.
 • Na ovom smeru mogu se upisati i kandidati koji imaju završenu trogodišnju srednju školu.

Strukovni vaspitač dece u jaslicama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama

 • Studije prvog stepena, 180 ESPB u trajanju od tri godine.
 • Na prvu godinu upisuje se 25 studenata. Na budžetu 5 studenata i 20 studenata koji sami snose troškove studiranja.

 

Klasifikacioni ispit na svim smerovima obuhvata:

 • Proveru govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti
 • Test iz Opšte kulture i informisanosti

 

Neophodna dokumentacija za prijavu na konkurs:

 • Svedočanstva i diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Lekarsko uverenje i uverenje od logopeda

 

Cena školarine na osnovnim studijama 48.000,00 dinara. 

Školarina se može plaćati u deset jednakih mesečnih rata. 

Budžetski studenti imaju pravo i mogućnost da koriste novoizgrađen i savremen dom učenika. Više informacija možete naći ovde.

Kompletan tekst konkursa za upis na studije možete pronaći ovde. 

 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

Upisuje studente na doškolovanju za sve one koji su završili višu školu za obrazovanje vaspitača - studijski program od dve godine

Studijski program studenata na doškolovanju

R.Br.

NAZIV PREDMETA

SEM.

Br. ČASOVA

ESPB

 

Pred.

Vežbe

 
 

1.  

Opšta psihologija

V

3

1

12

 

2.  

Dečja antropologija

 V

1

2

11

 

3.  

Specijalna pedagogija

VI

2

1

10

 

Student bira 1 od 2 izborna predmeta

Od igračke do računara

 

1

1

7

 
 

Menadžment u obrazovanju
i kulturi

1

1

7

 
Student bira 1 od 2 izborna predmeta

Nega i vaspitanje dece ranih uzrasta

 

VI

1

1

7

 

Mentalna higijena

1

1

7

 

 

Završni rad

 

 

 

13

 

Savladavanjem studijskog programa student dobija zvanje Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta, studije prvog stepena sa 180 ESPB. Prijava kandidata počinje od 01.juna i traje do 01.10.2016. godine.

Cena školarine 48.000,00 dinara.
Školarina se može plaćati u deset mesečnih rata. 

Kompletan tekst konkursa za upis na doškolovanje možete naći ovde.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: