Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih studija se mogu upisati sva lica sa stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

Posebni uslovi: svi kandidati podležu proveri fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti.Rezultati postignuti na ovoj proveri imaju eliminatorni karakter. Ispunjavanje posebnih uslova u pogledu govornih i muzičkih sposobnosti utvrđuje Komisija na osnovu: posebnog ispita, lekarskog uverenja o sposobnostima kandidata.

Prijemni ispit se polaže iz:

  • Srpskog jezika i književnosti i
  • Test iz opšte kulture i informisanosti.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: