Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

U prvu godinu studija, mogu se upisati kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od 3 i 4 godine.

Kandidati polažu prijemni ispit iz Matematike ili Testa znanja (po izboru kandidata).


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: